.

جملات درباره ی خشم و عصبانیت

سن روست     
خونسرد بمانید تا بر همه کس تسلط داشته باشید
فیثاغورث     
خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی به پایان می رسد
سلیکا     
بهترین چاره غضب به تاخیر انداختن آن است
ویلیام شکسپیر     
برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ نکن که حرارتش خود تو را هم بسوزاند
الیوا     
نگذار چیزی موجب پریشانی تو گردد ویا تو را بترساند همه چیز گذراست مگر خداوند که ازلی و ابدی است
لوئیزال هی     
خشم یک مکانیسم دفاعی است شما حالت تدافعی دارید زیرا می ترسید
فنلون     
خطاهای دیگران را چون خطاهای خویش تحمل کن
لارنس استرن     
اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می کند سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی
مهاتما گاندی     
وقتی بلایی به تو روی می آورد بخند
سوزان جفرز     
اگر می خواهید خود را عصبی و دیوانه کنید سعی کنید بفهمید سایرین می خواهند شما چگونه باشید وآن گاه همان شوید
آنتونی رابینز     
هرگاه از دست کسی خشمگین یا ناراحت شدید این قوانین فردی شماست که نارحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل
زحار     
این شیوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده اند ,سگ دیگری را گاز می گیرد
وو.وی     
نه از حصول خرسند شو نه خسران را به دل بگیر آنچه را آدمی زیاد ارج نهد به هیچ تبدیل می گیرد
دانته     
شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است
کارول اورسبون     
تصورکنید همه افرادی که باعث ناراحتی واضطراب شما شده اند کودکانی چهار ساله هستند
وین-دبلیو-دایر     
خشمگین شدن انتقام خطاهای دیگران را از خود گرفتن است
ژوزرف مورفی     
پایان خشم خجالت است
مهاتما گاندی     
هیچ وقت نمی توانید با مشت های گره کرده دست کسی را به گرمی بفشارید
کنفوسیوس     
یک مرد عصبانی همیشه مملو از زهر است