.

جملات درباره احتیاط

امام حسن عسگری     
احتیاط را اندازه ایی است که چون از آن بگذرد ترس است
کنفوسیوس     
در آنچه مشکوک هستی ساکت باش و از باقی با احتیاط سخن بران تا کمتر خطا کنی
نیکلا گوگول     
هرچه علم و عقل بیشتر باشد , شخص محتاط تر می شود
تاگور     
احتیاط بی نتیجه فرقی با اشتباه ندارد
جیمز وات     
اگر احتیاط کردی و نتیجه نداد به تهور متوسل شو
آلفرد نوبل     
تو احتیاط کن وترسو بمان بگذار دیگران تو را ترسو بدانند
اسحاق نیوتن     
بی احتیاطی زمانی آغاز می شود که اختیار از دست انسان خارج شود
لوئی پاستور     
احتیاط را اگر از دست دادی به تدریج همه چیز را از دست خواهی داد
لامارتین     
احتیاط لازم است حتی در احتیاط
آرتور شوپنهاور     
محتاط ترسو است و ترسو , هم سالم تر است هم ببیشتر عمر می کند
آلبرت انیشتین     
تهور بیجا از جهل ناشی می شود و احتیاط بجا از عقل