.

جملات درباره ی تغییر

آلدوکس هاکسلی     
تنها کسی را که بدون شک می توانید تغییر دهید خود شما هستید
جیم کتکارت     
شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید
لوئیز.ال.هی     
ما نمی توانیم دیگران را تغییر دهیم اما قادر به تغییر خود هستیم
هنری دیوید ترو     
هرگز چیزی عوض نمی شود,این ما هستیم که تغییر می کنیم
جک کان فیلد     
دیوانگی ادامه دادن همان رفتار همیشگی وانتظار داشتن نتیجه متفاوت است
آلبرت انیشتین     
از میزان حماقت انسانی در شگفتم که کاری که همیشه انجام می داده را انجام می دهد اما در دل به نتیجه ایی متفاوت امید دارد
مهاتما گاندی     
شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا ببینید
مایکل مک گریف     
خوشا به حال انعطاف پذیر ها که هرگز از شکل وحالت نمی افتند
آلبرکامو     
انسان تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست
کنت بلانچارد     
چیزی جدیدی به شما داده نمی شود مگر این که دست از کهنه ها بردارید
تولستوی     
همه می خواهند بشریت را تصحیح کنند دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند
رابرت زند     
آدم ها فقط در یک چیز مشترکند متفاوت بودن
جان نلسون     
هرقدر که می خواهی متفاوت باش ولی بکوش تا مردمی را که با تو متفاوتند تحمل کنی
کارل سالمنسون     
اگر پیوسته همان کاری را بکنی که یک عمر کرده ایی آن وقت به همان جا می رسی که همیشه رسیده ایی
بروس براتون     
تحولات عظیم فقط در افرادی روی می دهد که شجاعانه باور دارند که باید به چیز های برتری در درونشان اهمیت دهند
هنری برگسون     
بودن یعنی تغییر, تغییر یعنی بلوغ و بلوغ یعنی استمرار فرآیند پویای تولد دوباره
دیل کارنگی     
دیگران را همانطور که هستند بپذیرید
کنفوسیوس     
اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگری است
شریعتی     
وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ ها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه می شود
آنتونی رابینز     
اشتباه کار انسان است اما در اشتباه ماندن نه