.

جملات درباره ی تلاش و کوشش

آندرو متیوس     
شانس هرگز کافی نیست
جاناتان ونیتروز     
اگر کشتی شما به درد نمی خورد از آن بیرون بپرید وشنا کنید
دیل کارنگی     
بکوش تا آنچه را که علاج ندارد با مدارا تحمل کنی
امرسون     
کارهای بزرگ را به کسانی می سپارند که توانایی شان رادر انجام کارهای کوچک به اثبات رسانده اند
توماس جفرسون     
آفتاب هیچ وقت در رختخواب بر من نتابیده است
چارلی چاپلین     
دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی است به جای آنکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید
اسکاول شین     
زندگی شما گرانبهاتر ومهم تر از آن است که به شانس و اتفاق واگذار شود
ارنست همینگوی     
تنها جانوران ودیوانگان هستند که رقابت در زندگیشان وجود ندارد
تری لین تیلور     
فقط ماهی مرده با جریان آب پیش می رود
برنارد شاو     
چیزهایی را که دوست دارید بدست آورید و گرنه مجبور می شوید چیزهایی را که بدست آورده اید دوست بدارید
لافونتن     
با استقامت به همه چیز می توان رسید
استفان کاوی     
هرجا باغبانی نباشد باغی هم در کار نخواهد بود
زیگ زیگلار     
اکثر ما ضربه هایمان را از نمی توانم های مان می خوریم
افلاطون     
هیچ گاه کسی را که حتی بسیار آهسته ولی بطور مستمر پیشرفت می کند ناامید نکنید
ضرب المثل لاتینی     
اگر باد نمی وزد پارو بزن
ویکتور فرانکلن     
اگر رنج را شجاعانه بپذیری تا واپسین دم,زندگی معنی خواهد داشت
سنگا     
به خاطر سختی کارها نیست که ما جرات نمی کنیم انجامشان دهیم ,بلکه چون ما جرات به انجام آن ها نمی کنیم کارها سخت می شوند
پرمودا پترا      
یا راهی پیدا می کنم یا آن را پدید می آورم
رندی گیج     
شجاعت همیشه فریاد زدن نیست گاهی صدای آرامی است که در انتهای شب می گوید فردا دوباره تلاش خواهم کرد
آرتور سی کلارک     
تنها راه کشف محدوده و مرز ممکن ها ,وارد قلمرو نا ممکن ها شدن است
زیگ زیگلار     
در حالیکه دستهایتان در جیب هایتان گذاشته اید نمی توانید از نردبان موفقیت بالا بروید
توماس هنری هاکسلی     
عظمت زندگی در علم نیست در عمل است
ارنست همینگوی     
انسان ها شکست نمی خورند بلکه تنها تلاش کردنشان را متوقف می کنند
چارلز اسکواب     
با محدود کردن خواسته هایت توانایی هایت را محدود خواهی کرد
توماس ادیسون     
من کار ها را از همان جایی که دیگران رهایش کرده اند آغاز کرده و دنبال می کنم
ناشناس     
نمی توان جلوی وزیدن باد را گرفت اما می توان آسیاب بادی ساخت