.

سخنان درباره خوشبختی

آلفونس کار     
خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می سازد
برنارد شاو     
خوشبخت کسی است که وقت ندارد فکر کند خوشبخت است یا نه
شریعتی     
لحظه را گذراندیم که به خوشبختی برسیم غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند
امرسون     
خوشبختی عطری است که وقتی بر دیگران می پاشی چند قطره از آن بر تو نیز خواهد پاشید
شکسپیر     
به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری شاخه ایی از آن را همین امروز به من هدیه کن
یورس     
هزاران را منتهی به خوشبختی می شود اگر یکی مسدودشد راه دیگری را انتخاب کنید
گوستاو فلوبر     
خوشبختی یعنی هماهنگی آرزو های ما با حوادث روزگار
داوید وایت     
تا بدبختی را نشناسیم هیچ وقت راه به دست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم
شاتو بریان     
خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم
کانت     
لزومی ندارد که تا وقتی زنده ام سعادتمندانه زندگی کنم اما واجب است که تا وقتی زنده اما آبرومندانه روزگارم را بگذرانم
باریه     
وقت برای سعادتمند بودن همین امروز است نه فردا
اوپن هلهم     
نادان در دوردست ها به دنبال خوشبختی می گردد دانا آن را زیر پاهایش پیدا می کند
افلاطون     
تا وقتی حسرت خوشبختی دیگران را می خوریم خوشبختی های خود را درک نخواهیم کرد
ویکتورهوگو     
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند
مونتسکو     
آدمی اگر بخواهد فقط خوشبخت باشد موفق می گردد ولی او می خواهد خوشبخت تر ازدیگران باشد واین کمی مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند
آرتور شوپنهاور     
سعادت مرد مربوط است به آنچه هست نه آنچه دارد
دن مارکی     
خوشبختی میان پرده بدبختی است