.

جملات درباره ی دوستی

ناپلئون     
من درجهان یک دوست داشتم وآن هم خودم بودم
امرسون     
وقتی احساس کردید که دیگر هیچ دوستی برایتان نمانده است به قفسه کتابهایتان مراجعه کنید
دانته     
اگر دوستی ها واقعا دوستی بود هیچ وقت دشمنی بوجود نمی آمد
آلفوسن کار     
دوستان خانواده ایی هستند که انسان آنها را به اختیار خود انتخاب کرده است
هیوم     
دوست مهمترین نیکبختی انسان است
اسکار وایلد     
دوستانت را در خلوت توبیخ کن و در ملآ عام تحسین
ناشناس     
خدایا به من دوستی بده که با من گریه کند دوستی که با من بخندد را خودم پیدا خواهم کرد
آلبرت هیوبارد     
دوست خوب کسی است که هم شما را می شناسد و هم شما را دوست دارد
کارول اورسبون     
همان گونه که شایسته یک دوست خوب و صمیمی است با خودتان رفتار کنید
امرسون     
دوست کسی است که من میتوانم با او صمیمی باشم وجلوی او با صدای بلند فکر کنم
هنری وارد بیچر     
هر انسانی باید قبری به اندازه مناسب داشته باشد تا خطا ها وتقصیرات دوستش را دفن کند
سوزان جفرز     
فهرستی از ویژگی هایی را که دلتان می خواهد در یک دوست بیابید فراهم آورید وآنگاه شروع به رشد وتقویت آنها در خودتان کنید
ناشناس     
در قرض دادن به دوست احتیاط کن مبادا که هردو را از دست بدهی
مادر ترزا     
اگر در مورد همه قضاوت کنید دیگر وقتی برای دوستی باقی نمی ماند
ضرب المثل انگلیسی     
دوستانت باید مثل کتاب هایی که می خوانی باشند کم وبرگزیده
سقراط     
برای دوست خود یکدفعه تمام محبت را ظاهر مکن زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می دارد
فیثاغورث     
دوست کسی است که هر گاه کلام حق از تو بشنود خشمناک نشود
کین هوبارد     
دوست واقعی شما کسی است که هیچ احتیاجی به شما ندارد اما باز دوست شماست
جبران خلیل جبران     
دوستی با آدم نادان مانند بحث کردن با آدم مست احمقانه است
هرشل     
اگر می خواهید در زندگی دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته باشید کم وخیلی دیر با مردم صمیمی شوید
دیل کارنگی     
اگر دوستانم را از زندگیم حذف کنی من صفر مطلق خواهم شد