.

جملات درباره ی آینده

برایان تریسی     
بزرگترین مسئولیت شما در زندگی این است که زمام آینده خود را بدست بگیرید وسرنوشت خود را به شکلی که می خواهید رقم بزنید
کلترینگ     
من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم
نیوتن     
اگر من جاهای دوردست را می بینم به خاطر این است که روی شانه های غول ایستاده ام
آنتونی رابینز     
کلید موفقیت توانایی مشاهده ی تاثیر اعمال امروزتان در آینده است
برنارد شاو      
فقط وقتی باید از فکرکردن به آینده غافل شد که اصلا آینده ای وجود نداشته باشد
ابوعلی سینا     
وسعت آینده به اندازه جهان ابدیت است
حسین بهزاد      
اگر امید به آینده نبود شاید اکنون نه بعنوان یک مینیاتوریست بلکه بعنوان یک انگل در گوشه خیابان هاافتاده بودم
شیلر      
اگر امروز فکر آینده نباشی وقتی به گذشته مبدل شد حسرت خواهی خورد
آنتونی رابینز     
گذشته مساوی آینده نیست
میخائیل شولوخف      
آینده بطور حتم می آیند اگر برای تو نیاید برای دیگران خواهد آمد
حسین بهزاد     
گذشته را من به تصویر کشیدم آینده را دیگران خواهند کشید
گوته     
برای آینده تصمیم بگیر وتلاش کن و امید ببند ولی برای آینده زندگی مکن
چارلی چاپلین     
آنکس که همیشه جوش آینده را می خورد ,حال خود را نیز خراب می کند
گالیله     
قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد وآینده شاید نیاید
آلبرت انیشتین     
تجسم از پیش دیدن ,جذابیت های زندگی در آینده است
میکلانژ     
آسانترین راه رسیدن به آرامش فکر نکردن به آن است
حسین بهزاد     
بیچاره آینده با وجودیکه همه انتظارش را می کشند وقتی به حال تبدیل می شود زیبندگی ولطافت خود را از دست می دهد
ماری کوری     
گذشته تو معلوم است و حال تو مشخص آینده است که کسی از آن خبر ندارد
موریس مترلینگ     
آینده ها به نظر بزرگ جلوه می کنند ولی وقتی گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند
آندره ژید     
تو در آینده و گذشته زندگی می کنی گذشته ای که در آن می میرد پیش ازآنکه چیزی ازآینده پدید آید
گوته     
برای آینده تصمیم بگیر و تلاش کن و امید ببند ولی برای آینده زندگی نکن
وین دایر     
آنانی که به رویداد های آینده خود گرفتارند آنچه به اکنون وابسته است رضایتشان را فراهم نمی کند
نلسون ماندلا     
با اعتماد زمان حال را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو
وین-دبلیو-دایر     
نگرانی شما از آینده تاثیری در رویداد های آن ندارد
لاکین     
برنامه ریزی یعنی آوردن آینده به زمان حال تا بتوانید در زمان حال برای آینده تان کاری انجام دهید
هانری فورد     
اگر آینده نبود امیدی نیز وجود نداشت
لئو بوسکالیا     
آینده جایی است که ما بقیه عمرمان را در آن می گذرانیم واین انتخاب ماست که آیا با اعتماد وجرات به آن بنگریم یا با چشم های بسته
توماس مان     
آینده در بسته ایی است که پشت آن یا سعادت است یا شقاوت
برنارد شاو      
بشر امروز را زندگی می کند برای این که به آینده دست پیدا کند
چارلی چاپلین      
آنکس که همیشه جوش آینده را می خورد حال خود را نیز خراب می کند
ناپلئون بناپارت     
ابلهان همیشه از گذشته سخن می گویند عقلا در فکر حال هستند و دیوانگان از آینده حرف می زنند
آگاتا کریستی      
چون دست تو به آینده نمی رسد آن را به تقدیر واگذار کن
آلفرد نوبل      
به آینده دل مبند چون ممکن است که نیاید
لئوبوسکالیا      
افرادی که احساس خوبی نسبت به خودشان دارند ازآینده خویش هراسی به دل راه نمی دهند