.

جملالت درباره ی هدف

هری الدر     
یک انتخاب بهتر از هیچ است

پائولو کوئیلو     
فقط خودت می دانی که چه چیزی برایت بهترین است

آنتونی رابینز     
سرنوشت ما حاصل تصمیم های کوچکی است که هر روز خود انتخاب می کنیم

آنتوان چخوف     
آدم عاقل از میان تمام شرها همیشه باید شر کوچکتر را انتخاب کند

لوییس هارت      
نوشتن چیزی که می خواهی اتفاق بیفتد اولین قدم برای تحقق آن است

حاروی      
وقتی کسی گمان کرد دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد باید تابوت خود را آماده کند

پوگی برا      
اگر نمی دانید که کجا می روید مهم نیست چه راهی را انتخاب می کنید

اسکاول شین      
چه بسیار پیش می آید که به سراغ چیزی می رویم و چیزی دیگر را پیدا می کنیم

میشل دومونتنی      
برای کشتی که معلوم نیست به کدام بندر می رود باد موافق معنی ندارد

وین-دبلیو-دایر     
اهداف ما واقعیت وجودی ما را خلق می کنند

فوخ      
پیش از هر چیز نخست بدان که چه می خواهی

تنسی ویلیامز     
هنگامی که هیچ جایی برای رفتن وجود ندارد زمان عزیمت فرا می رسد
آنتونی رابینز     
چگونه ممکن است در جایی که نشانه ایی وجود ندارد تیر ما به هدف بخورد

بنجامین مینر     
نرسیدن به هدف مصیبت نیست نداشتن هدف مصیبت است

اپیکور     
بیشتر مشکلات ما ناشی از فعالیت بی هدف ماست

رندی گیج     
موانع وقتی خودنمایی می کنند که چشم از هدف بر داریم