.

جملات درباره خدا

بلز پاسکال     
هیچ چیز جز خدا تشنه کام معرفت را سیراب نمی کند
لامارتین     
دلی که از خدا تهی باشد مانند دادگاهی است که از قاضی تهی باشد
امام جواد     
دوست خدا در آشکار و دشمن خدا در پنهان مباش
دانته     
طبیعت , هنر خداوند است
ژان ژاک روسو     
سینه ای که خالی از ذکر خدا باشد چون محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد
جبران خلیل جبران     
لطف خداوند است که تخم مهر را در کشتنزار جانهای ما می دهد , نه در خواستی که از او می کنیم
ولتر     
همه موجودات فریاد می زنند که خدا وجود دارد
حضرت محمد     
از خدا مانند دو تن از خویشان صالح خود شرمگین باش
حضرت علی     
توکل برخدا بهترین ستون است
ویکتور هوگو     
یک پرنده کوچک که زیر برگها نغمه سرائی می کند برای اثبات خدا کافی است
حضرت محمد     
بهترین فرد شما کسی است که خداوند او را کمک کند تا مالک خویشتن شود
حضرت محمد     
آنها که به خدا گمان خوب دارند برای اینست که خدا را خوب عبادت می کنند
حضرت علی     
خدا , پیشه ور درستکار را دوست دارد
حضرت محمد     
خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است
ماهاتما گاندی     
من می خواهم خداوند را از طریق خدمت به خلق ببینم چون معتقدم خداوند را در آسمان و در زمین و در هر چیز و هر فرد می توان دید
حضرت محمد     
اساس حکمت , خدا شناسی است
حضرت محمد     
دو خصلت است که نیکتر از آن نیست , ایمان به خدا و سودمندی برای خدا
حضرت محمد     
هیچ قطره ای پیش خدا محبوب تر نیست از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود
امام حسن     
هرکس خدا را بطور شایسته و سزاوار عبادت کند خداوند بالاتر از آرزو و نیازش به وی خواهد داد
لئون تولستوی     
کسی که از مردم می ترسد از خدا نمی ترسد و کسی که از خدا می ترسد از مردم نمی ترسد
حضرت محمد     
خدا را چنان پرستش کن که گویی او را می بینی , اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند
حضرت علی     
از خدا بترس تا از مخلوقش ایمنی یابی
وین دایر     
مقصود غایی و نهایی زندگی شناخت خداست
امام حسین     
خدایا چه گم کرد آنکه ترا یافت و چه یافت آنکس که ترا گم کرد
حضرت محمد     
خدا را خواندن , عبادت خداوند است
ایوب پیامبر     
آیا باید همواره خیر و برکت خداوندی را خواستار باشیم ولی در مقابل بلای وی سر تسلیم فرود نیاوریم ؟
حضرت علی     
خدا شناسی کلید رستگاری است
موریس مترلینگ     
محققی که در جستجوی خداست ایمانش صد برابر محکمتر از آنهایی که به خدای ندیده و نشناخته و تحقیق نکرده ایمان دارند
امام حسن     
جز به خدا به کسی متکی مشو و به غیر از خدا به کسی امیدوار مباش
حضرت محمد     
از رحمت خداوند نا امید نشوید
افلاطون     
ملتی نمی تواند قوی گردد مگر آنکه به خدا معتقد باشد
برنارد شاو     
زیباترین جایی که می توان خدا را جستجو کرد باغ و بوستان است
امام جعفر صادق     
هرانسانی ناگزیر است که خدا را بپرستد و اگر خدا را نپرستد در زندگی نه راهنما دارد و نه نقطه اتکا
حضرت علی     
شناسائی خدا روشنایی قلب است
امام حسین     
یاد خدا شفابخش دلها , نیروبخش خردها و سرمایه هر فرد با ایمان است
حضرت محمد     
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد , بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد , پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد
حضرت محمد     
صدقه ای بهتر از یادکردن خدای والا نیست
وین دایر     
هر روز که به دنیای خود می نگرید و شاهد باز شدن گلهای بی شمار هستید همه اینها لطف خداوند است که بدون هیچ کوششی صورت می گیرد
آنتونی رابینز     
اگر بگوییم خدایی وجود ندارد مانند آن است که بگوییم فرهنگ لغات در اثر انفجار چاپخانه پدید آمده است
حضرت محمد     
فرمان خدا را عزیر بدار تا خدا ترا عزیر کند
امام محمد باقر     
تنها راه نزدیکی به خدا اطاعت فرمان اوست
موریس مترلینگ     
محال است که نوع انسان بتواند به خدا معتقد نشود و من از گفته بعضی بزرگان کلیسا حیرت می کنم که می گویند مترلینگ به خدا معتقد نیست
حضرت محمد     
بدرستی که با یاد خدا قلبها آرام گیرد
کنفوسیوس     
این خوبیها که در ماست کارخداست
حضرت علی     
محکمترین دستاویزی که در ارتعاش ارکان زندگی بدست می گیری رابطه ای است که بین تو و پروردگار بزرگ استوار است
امام رضا     
هر که خدا را یاد کند و به دیدار او نشتابد خود را ریشخند کرده است
حضرت محمد     
در موقع آسایش , خدا را بشناس تا در موقع سختی تو را بشناسد
امام حسین     
گریه از ترس خدا مایه رهایی از دوزخ است
فلورانس اسکاول شین     
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند
امام جعفر صادق     
در این جهان فقط یک چیز دچار تحول نمی شود , آن خداوند است
حضرت علی     
ترس از خدا مایه زنده دلی است
امام حسین     
خداوند تواناست که آنچه را گم شده پیدا می کند و هرچه که پیداست گم کند
کاترین پاندر     
همواره بخاطر آورید که خدا منشا همه برکتهاست
شارل بودلر     
دوست داشتن خدا از ایمان آوردن به او دشوار تر است
امام هادی     
هر که خدای خود را به خشم آورد باید بداند که خداوند خشم مردم را بر او روا سازد
حضرت علی     
ترس از خدا زنگ دل را می زداید
امام حسین     
از خدا نشناسانی که خدای خود را مانند خود می پندارند پرهیز کنید
حضرت علی     
از خدا بترس ولو کم باشد و بین خودت و خدا پرده ای قرار بده هرچند نازک باشد
حضرت محمد     
هر سخنی که از ذکر خدا خالی باشد باطل است
حضرت محمد     
انسان نقشه می کشد ولی خداوند اجرا می کند