.

جملات درباره ی شادی

فردریش نیچه     
باید به دنبال شادی ها گشت غم ها خودشان ما را پیدا می کنند
دیل کارنگی     
به نگرانی های احمقانه تان بخندید تا از هستی ساقط شوند
الکساندر زولز نیتسین     
یک انسان تا زمانی که شادمان است که اینطور بخواهد
ابیکود     
برای شاد کردن دیگران آرزوهایشان را بفهم
کلودیانوس     
طلب تحسین از بیرون خودت ,یعنی این که شادکامی ات را در کف دیگری بگذاری
جان گری     
اگر شادی را مستقل از حوادث دنیای بیرونی بدانیم شادی ما دوام بیشتری خواهد داشت
دیل کارنگی     
شاد بودن به این که شما که هستید و چه دارید ربطی ندارد فقط به این که چطور فکرمی کنید بستگی دارد
کالین مکنزی     
بهترین راه برای شاد بودن این است که نعمت های تان را بشمارید نه پولهایتان را