.

جملات درباره ی امید و آرزو

مارتین لوترکینگ     
حتی اگر می دانستم همین فردا جهان نابود می شود باز درخت سیبم را می کاشتم
توماس ادیسون     
امید همان قدر برای انسان اهمیت دارد که بال برای پرندگان
ناپلئون بناپارت     
ناامیدی اولین گامی است که شخص به سوی گور بر می دارد
جکسون براون     
کسی را که امیدوار است ناامید نکن شاید امید تنها دارایی او باشد
پائولو کوئیلو     
زیبایی زندگی در همین است که احتمال دارد رویاهای ما به حقیقت بپیوندند
آنتونی رابینز     
حتی اگر در ابتدا هیچ ماشینی برای بردن شما به سوی مقصد توقف نکند سرانجام از دور دست ها مایه امید و دست گرمی از دور خواهد رسید
لوئی پاستور     
آنچه بزرگترین دشمن تلاش است نا امیدی است
دیل کارنگی     
امید قلابی است که هر چیزی را می تواند بسوی ما بکشاند
ویلیام شکسپیر     
مردم بینوا و تیره بخت درمانی جز امید ندارند
عباس اقبال     
تا فردایی هست باید امیدوار بود
امام علی النقی     
با سرمایه امید بدنبال حوائج باید رفت
ویلیام شکسپیر     
بهترین چراغ زندگی نور امید است, اگر کسی امید نداشته زندگی برای او روشنی ندارد
الکساندر دوما     
یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است:صبر وامید
بایزید بسطامی     
هرگز نومید نشوید هر گاه هم شدید ,بدانید که در نومیدی بسی امید است
مرتضی مطهری     
اگر می توانید آرزویی را بر آورده کنید درنگ نکنید, در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
ژول ورن     
درست است که بر آورده شدن همه آرزوها با خداست ولی تلاش و کوشش خودمان هم شرط است
الکساندر پوشکین     
کسانی به آرزوهای خود نمی رسند که توقعات محال دارند
حضرت علی     
آرزوهای بشر بی پایان است
تاگور     
امید ,نان روزانه آدمی است
امانوئل کانت     
اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بد بخت ترین موجود روی زمین می شود
هانس کریستن آندرمن     
تنها آرزو کردن شرط نیست تلاش برای تحقق آن هم شرط است
علی اکبر دهخدا     
دنیا به امید برپاست و آدمی به امید زنده است
پلوتارک     
هرچه کمتر آرزو داشته باشید محرومیت های شما کمتر است
توماس کارلایل     
آرزوهای مثبت سعادت و آرزوهای منفی شقاوت است
حضرت علی     
امیدوارترین مردم کسی است که اگر نقصی در کارش پدید آید بی تامل در راه اصلاحش بکوشد
امام حسن     
دعا کنید تا خداوند آرزوهایتان را برآورده کند
کوپرنیک     
هیچ آرزویی نیست که مورد مخالفت دیگران قرار نگیرد
ژان ژاک روسو     
امید وآرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر بر می دارد
دیل کارنگی     
راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است
حضرت محمد     
زیانکارترین مردم آنکس است که عمری را به آرزو گذراند و روزگار ,وی را به منظور نرساند و از دنیا بی توشه برون رود ودر پیشگاه خداوند دلیلی نداشته باشد
آناتول فرانس     
آرزو کردن با انسان و به آرزو رسیدن با خداست
برنارد شاو     
آرزو نه تنها برجوانان بلکه برپیران هم عیب نیست
الکساندر دوما     
وقتی قطع امید می کنی ,گویی از زندگی رشته پیوند بریده ای
ویلیام شکسپیر     
از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است
دوسنت اگزوپری     
کسانی که قناعت بیشتری دارند آرزوی کمتری دارند
امام جواد     
امیدواری به خداوند, ارزش هر کالای گرانبها و نردبان عزت است
کنفوسیوس     
چنان زندگی کن که وقت مردن آرزو خواهی کرد و با هرکس چنان رفتار کن که از او توقع داری
جان سی ماکسول     
اگر بخواهی در دیروز بمانی به فردا نخواهی رسید
پرسی راس     
دنیا پر از غول هایی است که منتظرند آرزوهای شما را برآورده کنند
لامارک     
پرندگان به این دلیل پرواز نمی کنند که بال دارند بلکه از آن رو بال دارند که آرزومند پرواز بودند
کارول اورسبون     
امیدواری شما عامل تعیین کننده ایی برای سرنوشتتان است
توماس براون     
تمام عجایبی که آرزوی دیدنش را داری در درونتان نهفته است
اسمایلز     
امید قوه محرک است
منتسکیو     
همه از آدم بدبخت می گریزند ولی من از یاس و ناامیدی که منشا کلیه بدبختی هاست گریزانم
حضرت علی     
امید داشته باش ومایوس مباش زیرا یاس, مرگ است
حسین بهزاد     
امید کلید کامیابی و رسیدن به همه خواسته های بشر است
ناپلئون بناپارت     
مقصرترین مردم کسانی هستند که روح مایوس دارند
هاینریش پستالوزی     
تا به آرزویی نرسیده اید آرزوی دیگری نکنید
حضرت علی     
آرزو دشمن عقل است
آرتور میلر     
اگر قرار بود همه آرزو ها برآورده شود دنیا بصورت دیگری در می آمد
آگاتا کریستی     
آرزو و رقابت و حسادت هر سه به ترتیب دنبال یکدیگرند
امیلی برونته     
بدون آرزو جهان سیاه است
حضرت علی     
بهترین بی نیازی رد آرزوهاست
بالزاک     
آرزو نه تنها برجوانان ,که برهیچ کس عیب نیست
سعدی     
امید و پیروزی در معنی هر دو یکی است
ارنست همینگوی     
خیلی مسخره است که انسان امیدوار نباشد, چرا که نا امید بودن نوعی گناه است
کریستف کلمب     
فجیع ترین آرزوها ,آرزوی مرگ کردن است
ویل دورانت     
سرگشته بودن در وادی امید بهتر از بد بینی است
فردریش نیچه     
آرزو کردن چقدر شعف انگیز است, اما وقتی به آرزو رسیدیم شعف از درون ما رخت می بندد
لئوناردو داوینچی     
آرزو کردن شرط نیست ,شرط تحقق آرزوست
مولیر     
هزار آرزوی بشر در مقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست
حضرت علی     
آرزو مرگ را از یاد انسان می برد
ویکتور هوگو     
هیچ عاملی همچون رویا آینده ساز نیست آرزوهای امروز واقعیات فردایند
توماس ادیسون     
هیچگاه نا امید نمی شوم چون هر تلاشی که به ثمر نرسد گامی است بسوی موفقیت
ویلیام شکسپیر     
عاملی که اینگونه زندگی را غم انگیز ساخته پیری و پایان لذتها نیست بلکه قطع امید است
ناپلئون بناپارت     
کسی که به امید تحصیل شهرت پیرو فضیلت و تقوا می گردد خیلی نزدیک به فسق و فساد قرار دارد
هنریک ایبسن     
اگر اکنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است
حضرت علی     
آرزوهای بسیار داشتن از فساد عقل است
سید جمال الدین اسد آبادی     
صبر و کوشش و توکل و توسل چهار رکن بر آورده شدن آرزوها هستند
حسین بهزاد     
تمام آرزوهایی که در نوجوانی داشتم دیر پیری برآورده شد
حضرت علی     
برآرزوها تکیه مکن که این شیوه ابلهان است
فرانسیس بیکن     
امید ,صبحانه خوبی بوده لیکن شام بدی است
گوته     
حتی اطفال هم آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم برای این است که نمی توانند حرف بزنند
فردریک هرشل     
امید غذای روزانه بیچارگان است
هانری نوون     
نمی توانیم باران ببارانیم اما می توانیم شاهد باشیم که چگونه باران برزمین شخم زده فرو می ریزد
فرانسیسکو گویا     
آرزویی که سبب ناراحتی دیگران شود آرزو نیست هوس است
سقراط     
بشر وقتی از امید و رویا باز ماند مرده ای بیش نیست
دیوید برنز     
درآینده ناامیدان هیچ اتفاق تازه ایی نمی افتد
ضرب المثل ژاپنی     
هفت بار که افتادی برای هشتمین بار برخیز
داوینچی     
آرزو کردن شرط نیست شرط تحقق آرزوست
الکساندر دوما     
یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است:صبر وامید
مارکز     
از مارکز می پرسند:اگر بخواهی یک کتاب صد صفحه ایی در مورد امید بنویسی چه می نویسی؟ می گوید نود ونه صفحه را خالی می گذارم صفحه آخر می نویسم امید آخرین چیزی است که می میرد
حضرت محمد     
آرزو فریبنده است
حضرت علی     
آن کسانی که می خواهند همواره بی نیاز بمانند باید پیوسته از آرزوها چشم پوشند
سعدی     
ای بسا, آرزو که خاک شد
ژان ژاک روسو     
همه عشق ها با آرزو شروع می شوند و با توکل ادامه می یابند
حسین بهزاد     
امید تنها پناه انسانهای بی پناه است
ژان دولافونتن     
میان آرزو تا موفقیت دو مرحله اصلی وجود دارد , تلاش و شانس
جان اشتیان بک     
همه آرزو دارند ولی همه هم موفق نمی شوند
کارل مارکس     
آرزو پنجاه درصد موفقیت است پنجاه درصد بقیه همت است
بتهوون     
انسان بی آرزو ,مرده متحرکی بیش نیست
ناپلئون بناپارت     
مرگ حقیقی برای انسان ,مرگ امید است
وین دایر     
اگر آرزوهای خود را به گونه ای جدی بر پهنه ذهن تصور کنید و با تمام وجود در صدد تحققشان بر آیید, جز جز زندگی شما رو به کمال و شکوفایی خواهد رفت
حضرت محمد     
بیم دارم برای امت خویش از داشتن هوس و آرزوی دراز
حضرت محمد     
سودمند ترین دارو ها, رها کردن آرزوهاست
سروانتس     
تا وقتی زندگی هست امید هم باید باشد
اسکاروایلد     
خداوند وقتی می خواهد کسی را فاسد سازد او را به همه آرزوهایش می رساند
سقراط     
می توانی هر آرزویی که بخواهی داشته باشی ولی انتظار بر آورده شدن همه آنها را نداشته باش
گوردون کوپر     
شب هر چه قدر سیاه و ظلمانی باشد, اگر تحمل داشته باشید روز روشن بدنبال آن فرا می رسد
ولتر     
خدا امید و خواب را برای جبران غمهای زندگی به ما ارزانی داشته است
آندره موروا     
بشر به امید زنده است و امید همان آرزو است
اسکار وایلد     
آرزو سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهند مرد
حضرت علی     
بهترین و عالیترین آرزوها را در خود بپرورانید
امانوئل کانت     
آرزوهای بشر پایان ناپذیرند ,انسان وقتی به آرزویی رسید آرزوی دیگری دارد
ارنست همینگوی     
تو برای تحقق آرزوهای خودت بکوش و بگذار دیگران هم به آرزوی خود برسند
کنفوسیوس     
آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری درباره دوستان ومهر ورزیدن به مردم آرزوی من است
منوچهر مطیعی     
دربدبختی ها بزرگترین نیرویی که انسان را زنده نگه می دارد نیروی اعجاز آمیز امید است
فرانسیس بیکن     
فقط آرزو کافی نیست تحرک ,تامل ,تعقل و توکل هم لازم است
آرتور شوپنهاور     
یک انگشت تقدیر یا تصادف می تواندهزارها آرزو را نابود کند
ناپلئون بناپارت     
من تمام توفیق های خود را مرهون امیدهایی هستم که در دوران جوانی در قلب خود پرورش داده ام
رنه دکارت     
آرزوهای افراد با تغییر دوره های زندگی او تغییر می کند
ولتر     
از آرزوهای دور و دراز دوری نمایید چه جز خستگی روح وملال خاطر بار و بری ندارد