.

جملات درباره ی حسادت

فردریش نیچه     
شعله حسد اگر کسی را در برگیرد, بالاخره مانند عقرب به خودش نیش خواهد زد و هلاک خواهد شد
سقراط     
شخص حسود از چاقی دیگران لاغر می شود
ولتر     
حسود نه خوشبخت است و نه خوشوقت
ژول ورن     
هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی اول خودت را جای او بگذار