.

جملات درباره ی قضاوت و انتقاد

پائولو کوئیلو     
هیچ گاه نمی توانیم در مورد زندگی دیگران قضاوت کنیم چون هر کس فقط از درد ها و دغدغه های خودش خبر دارد
جین سیبلیوس     
به آنچه منتقدانت می گویند اهمیت نده هرگز مجسمه ایی از هیچ منتقدی در جایی برپانشده است
آلبرت الیس     
چهار نفر در چهار فصل یک درخت را به چهار شکل می بینند در داوری عجله نکنید
آنتوان چخوف     
اگر می دانی حق با توست بر روی حرف و صداقت خود بمان
آنتوان چخوف     
منتقدان ضعیف مثل خرمگس هایی هستند که از شخم زدن زمین توسط اسب ها جلوگیری می کنند
شریعتی     
ای خدای بزرگ به من کمک کن که وقتی خواستم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم اول کمی با کفش های او راه بروم
لامارتین     
انتقاد توانایی مردم ناتوان است
الن استرایک     
خودت را با هیچ کس در این دنیا مقایسه نکن اگر این کار را بکنی به خودت توهین کرده ایی
کنفوسیوس     
در آنچه مشکوک هستی ساکت باش و از باقی با احتیاط سخن بران تا کمتر خطا کنی
آلبر کامو     
آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیح نمی دهد
رسورجن     
توهین ها مانند سکه تقلبی اند ما ناگزیریم آنها را بشنویم اما مجبور نیستیم قبولشان کنیم
البرت هوبار     
برای پرهیز از انتقاد, کسی نباش ,کاری نکن و چیزی نگو
وین-دبلیو-دایر     
قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد
آلبرت انیشتین     
انسان هایی که از روح بزرگ برخور دارند همواره با مخالفت های شدید افراد بزدل روبه رو اند
وین-دبلیو-دایر     
زندگی شما را با اندوخته هایتان نمی سنجند بلکه ملاک سنجش بخشایش و ایثار شماست
ناپلئون     
کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند آنها را از خود دور می کند
وو.وی     
برای حاکم بودن ابتدا باید خادم باشید
دیل کارنگی     
حداکثر سعی و تلاشتان را بکنید و بعد بگذارید باران انتقادات بر روی چتر بی تفاوتی تان که بر سر گرفته اید ببارد
ناپلئون     
از کسانی که با شما موافق نیستند نترسید از کسانی بترسید که با شما موافق هستند ولی آنقدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند
ویلیام شکسپیر     
هرگز از شنیدن آنچه شرافتمندانه انجام دادی شرمگین نباش
وو.وی     
عقل و احساس نمی تواند دست در دست هم گام بردارند
لابریو     
اصیل بودن سعادتمندی است ولی بهتر از آن است که رفتارمان به نوعی باشد که احتیاج به هیچ پرسشی از اصل ما نباشد
ماکسول مالتز     
حرف های دیگران مهم نیست آنچه من از سخن آنها برداشت می کنم مهم است
مالرو     
در طول زندگیم هیچ گاه از کسانی که با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم
لائوتسه     
تا از همه رموز قانون آگاه نشده ایی قضاوت نکن