.

جملات درباره ی علم ودانش

پائولو کوئیلو     
اگر باور داشتی که می دانی آن وقت خواهی دانست
جان گری     
چیزی که در نظر یک نسل امری بدیهی است در نظر نسل قبلی یک کشف تازه بوده است
ایوان تورگینف     
هر چیز تازه ایی که می آموزی شخصیت تازه ایی را به تو می دهد
رابرت کیوساکی     
مخرب ترین عبارت خرد است
سقراط     
من تنها یک چیز می دانم وآن اینکه هیچ نمی دانم
انیشتین     
منطق تو را از نقطه الف به نقطه ب و تخیل تو را به همه جا می برد
ویلیام باتلریستیس     
مانند خردمندان بیندیشید اما به زبان مردم حرف بزنید
لورد داویدسیل     
نخستین گام به سوی دانش این است که بدانیم هیچ نمی دانیم
لوئیز.ال.هی     
از آموزگاران زیاد فرا بگیرید زیرا هیچ کسی نیست همه پرسش ها را بداند
دیل کارنگی     
بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است
ناشناس     
دانستن حاصل خواندن است فهمیدن حاصل فکر کردن و درک حاصل رنج بسیار
سولون     
راز جوانی من در این است که هرروز چیز تازه ای یاد میگیرم
جیمز نوربر     
بهتر است بعضی سوالات را بپرسید به جای اینکه همه جواب ها را بدانید
فردریش نیچه     
آن کس که همیشه شاگرد باقی می ماند زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند
چاحیت     
اگر امروز حتی یک کلمه بیشتر از دیروز بدانید مسلما شخص دیگری هستید
بطلیموس     
حکمت درختی است که ریشه ی آن در قلب است و میوه ی آن در زبان
مولیر     
یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است