.

جملات درباره یادگیری و آموزش

افلاطون     
یادگرفتن , جز به یادآوردن نیست
وینستون چرچیل     
من شخصا دوست دارم بیاموزم , اگرچه همیشه نفرت دارم به من بیاموزند
امام حسین     
تجربه بسیار آموختن مایه افزایش عقل است
امام محمد باقر     
خداوند رحمت می کند بنده ایی را که علم را با آموختن زنده کند
اوحدی مراغه ای     
توبه آموختن بلند شوی
برنارد شاو     
اگر به یک نفر همه چیز بیاموزی هیچ چیز یاد نخواهد گرفت
گالیله     
ما نمی توانیم چیزی به مردم بیاموزیم , ما فقط می توانیم به آنان کمک کنیم تا آن را در درون خود کشف کنند
لوئیز هی     
شما نمی توانید درسهای دیگران را به آنها یاد بدهید , آنها باید خودشان اینکار را بکنند و آنها زمانی درسشان را یاد خواهند گرفت که برای آن آماده باشند
کنفوسیوس     
من از یاد دادن آنچه یاد گرفته ام هر گز خسته نشده ام , این یگانه خدمت ناچیزی است که من آن را نسبت به خود می توانم داد
حضرت محمد     
کسانی که بیشتر دانش آموخته اند بهایشان بیشتر و کسانی که کمتر دانش دارند بهایشان کمتر است
کنفوسیوس     
من متفکری آرام و محصلی بیش نیستم , طالبی هستم که از آموختن دست بر نمی دارم و ازگفتن خسته نمی شوم
امام محمد باقر     
دانش بیاموز زیرا آموختن دانش متضمن پاداش است و دانشجویی نوعی عبادت است
کنفوسیوس     
آموختن و بکار بستن , خشنودی خاطر می آورد
وین دایر     
بکوشید که در برخورد با هرکس او را به دیده یک معلم بنگرید و چیزی از او بیاموزید
کنفوسیوس     
نزدیکان و بستگانت را فرهنگ بیاموز که آنان را سودمند افتد
وین دایر     
شادی و رضایت و همچنین درد و رنج شما مشیت الهی و مجالی شگفت برای آموختن است