.

جملات درباره ی دروغ

سروانتس     
بهترین سیاست صداقت است
امیل زولا     
یک دروغ به آسانی اثرات هزار صداقت را از میان می برد
ناپلئون     
چراغ دروغ بی فروغ است
مارتین لوتر کینگ     
دروغ مثل برف است که هرچه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود
برنارد شاو     
دروغگو همیشه در قسم خوردن افراط می کند
آناتول فرانس     
دوچیز تفاوت فاحشی بین انسان و حیوان بوجود می آورد:قدرت بیان و دروغگویی
لارنس استرن     
کسی که زیاد حرف می زند یا زیاد می داند یا زیاد دروغ می گوید
امیلی برونته     
دنبال حقیقت نگردید حقیقت در وجود خودتان است
جانت کایزل     
باور کردن دروغی که انسان صد بار شنیده است آسانتر از حقیقتی است که انسان حتی یکدفعه هم آن را نشنیده است
ولتر     
حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن
مارک فیشر     
بیشتر مردم فکر می کنند هر چیزی را که نمی توان دید نباید باورکرد
مهاتما گاندی     
حقیقت داوری تلخی است که ثمرات شیرینی دارد
ویلیام شکسپیر     
میراثی بزرگتر از راستی و درستی نیست