.

جملات درباره ی عشق

جان گری     
هرچه بیشتر کسی را دوست داشته باشی وقتی در مورد او گذشت نمی کنید بیشتر ناراحت می شوید
مارتین لوتر کینگ     
عشق تنها نیرویی است که قابلیت تغییر دوست به دشمن را دارد
جبران خلیل جبران     
عشقی که هر روز نروید هر روز می میرد
توماس جفرسون     
صداقت نخستین بخش کتاب عشق است
پائولو کوئیلو     
اگرکسی را دوست دارید آزادش بگذارید اگر به سوی شما بازگشت بخاطر آن است که چنین بایسته بوده است واگر بازنگشت چنین بایسته بوده است
اکهارت تول     
عشق واقعی شما را گرفتار رنج نمی کند چطور ممکن است عشق واقعی یکباره تبدیل به نفرت شود
اندرسون     
در عشق واقعی شما خیر وصلاح دیگران را می خواهید ولی در عشق احساسی شما دیگران را می خواهید
ویلیام شکسپیر     
همیشه به کسی فکر کن که تو را دوست دارد نه کسی که تو دوستش داری
دانته     
عاشق کسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می ورزد
ارسطو     
عشق حواس را از دیدن عیوب منع می کند
شریعتی     
همان گونه که عشق با اشک سخن می گوید به همان گونه عشق بدون معرفت ومعرفت بدون عمل هیچ ارزشی ندارد
میگوئل دوانا مونو     
جای تاسف دارد که کسی ما را دوست نداشته باشد ولی تاسف بار تر از آن این است که قادر نباشیم دوست بداریم
میگوئل روئیز     
عشق واقعی یعنی پذیرش دیگران همان طور که هستند بدون تلاش برای تغییر دادنشان است
فرانکی بایرون     
احترام همان عشق است در تنپوشی ساده
مارسل بروست     
علاقه همه چیز را شکوفا و تصاحب آن را پژمرده می کند
مولیر     
هرقدر کسی را دوست می دارید کمتر مغرورش کنید
ناپلئون     
در عشق پیروز کسی است که پای به فرار می دهد
استنلی ران     
من عشق ورزیده ام و دوستم داشته اند هر چیز دیگر در زندگیم موسیقی متن بوده است
ویلیام شکسپیر     
عشق در واقع عذاب است ولی محروم بودن از عشق مرگ است
اسحاق نیوتن     
به تعداد همه خوبیها و بدیها علاقه وجود دارد
جبران خلیل جبران     
دوست بدارید ولی عشق را به زنجیر بدل نکنید
کی نوت سن     
عشق یعنی وقتی دور هستید دلتنگ شوید اما از درون احساس گرما کنید چون در قلبتان به هم نزدیک هستید
پائولو کوئیلو     
عشق از دروغ شاد نمی شود
باربارادی آنجلس     
عاشق شدن چه آسان اما عاشق ماندن بسی مشکل است
مارک فیشر     
اگر به آنچه انجام می دهی عشق بورزی احتمال شکست صفر می شود
میگوئل روئیز     
اگر کسی رفتارش با شما برمبنای عشق و احترام نباشد موهبتی است که چنین کسی از شما فاصله بگیرد
ناپلئون     
عشق باید شادی بخش باشد نه رنج آور
ویلیام شکسپیر     
اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت ازآن توست و اگر برنگشت برای تو نبوده است
فیتز جرالد     
تصمیم بگیر که عشق یاب باشی نه نقص یاب
نلسون ماندلا     
کوچک باش وعاشق ...که عشق می داند آیین بزرگ کردنت را
موریس مترلینگ     
شکنجه اولین غذای عشق است
آلفونس دوده     
عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است
هانس نوون     
در عشق حقیقی کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد