.

جملات درباره پول

سقراط     
ثروتمند واقعی کسی است که به کمترین راضی و شاد باشد
جبران خلیل جبران     
چه ستمگر است آنکه از جیبش چیزی به تو می بخشد تا از قلب تو چیزی بگیرد
دکتر جانسون      
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا ثروتمند بمیریم
دیل کارنگی      
مردم سه دسته اند:یا نوکر پول یا رفیق پول یا ارباب پول
وین دایر      
رمز توانگری و ثروت را درون خود بیابید در خارج از وجودتان آن را نخواهید یافت
مولیر      
پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود ولی با غم زیاد از آن خارج می شود
شیخ بهایی      
ثروت برای زندگی است نه زندگی برای ثروت
آلبرت انیشتین      
با ایمان واعتقاد کامل معتقدم که پول نمی تواند کاروان بشری را به سوی ترقی رهبری کند حتی اگر در دست فداکارترین فرد بشر به خاطر این مقصود باشد
سعدی      
ثروت از بهر آسایش عمر است نه عمر بهر گرد آوردن آن
ولتر      
وقتی مساله پول می آید همه پیرو یک کیش و آیین می شوند
چارلز دیکنز      
اگر می خواهید بدانید خداوند به پول و ثروت با چه نظر پستی می نگرد بعد خواهید دید در اختیار کیست
شاتو بریان      
وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هرچه دلش می خواهد بخورد می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند
ماکسیم گورکی      
نگهداری ثروت به مراتب دشوار تر از کسب آن است
اسکار وایلد      
تنها کسانی که بیشتر از ثروتمندان به پول فکر می کنند فقرا هستند
سروانتس      
آنکه ثروت خود را باخت زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است
مهاتما گاندی      
در پس تمام جنایات ,انگیزه مادی آن به چشم می خورد
ژان ژاک روسو      
پول ,نوکر عاقلان و پادشاه ابلهان است ,عاقل پول را بر سر می نهد و نادان در دل
آندره مالرو      
مال نیز همچون محبت است هم کم آن باعث زحمت است و هم زیاد آن
آدام اسمیت      
ثروتمندان اکثرا چنین اند که بیشترین لذت را از نمایش دادن ثروتشان می برند
ولتر      
همه ما یک ایده و نظر مشترک داریم و آن جمع آوری پول است
حسین بهزاد      
انسانیت هرکس بسته به اندازه بی علاقگی اوست به پول
الکساندر پوشکین      
هیچ مال و ثروتی در جهان به اندازه نام نیک جاودانی نیست
افلاطون      
پول و تقوی دو کفه ترازویند ,یکی که بالا رفت حتما دیگری پایین می آید
ناپلئون      
کسانی که نمی توانند پول بیندوزند کسانی هستند که نمی توانند تصمیم گیری کنند
حضرت علی      
کسی که از پول گذشت ,متقی و بنده خاص خدا است
ویلیام شکسپیر      
هرکسی که فقیر وقانع باشد ثروتمند است
حضرت محمد      
شرف دنیا پرستان به مال است
منتسکیو      
ثروت اگر با عقل توام نباشد بدبختی می آورد
افلاطون      
عوام ثروتمندان را محترم می دارند و خواص دانشمندان را
کارت بروکس     
پول خوشبختی نمی آورد ولی وقتی احساس بدبختی می کنی می تواند به تو آسودگی خاطر فوق العاده ایی بدهد
کامرون     
پول هرگز باعث خلق ایده نمی شود اندیشه است که ثروت می آفریند
کنفوسیوس      
ندارباش وخرسند دارا باش وفروتن
حضرت عیسی      
گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود شخص ثروتمند به بارگاه الهی
حضرت محمد      
نمی توان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق می توان
حضرت علی      
ثروت بسیار, دلها را تیره سازد و گناهان را پرورش دهد
فرانسیس بیکن      
مالی که بدون زحمت بدست بیاید به آسانی از دست می رود
حضرت محمد      
ثروتمندی به کثرت مال و منال نیست ثروت حقیقی آنست که روح بی نیاز باشد
امام حسین      
تو برای مال خود باقی نمی مانی و مال تو نیز برای تو باقی نخواهد ماند پس آنرا بخور پیش از آنکه تو را بخورد
حضرت علی      
اساسا ثروت سایه ای است رفتنی و دروغین و تنها تقوی و اصل و نسب نوری است ماندنی و هیچ مال با آن برابری نمی کند
ویلیام شکسپیر      
پول ,متاعی است که با آن می توان همه جا وارد شد و همه چیز بدست آورد جز شرافت و سعادت
حضرت علی      
تشنه مال بودن سخت تر از تشنه آب بودن است
ماری کوری      
شخصیت ناشی از ثروت , فانی است
بلز پاسکال      
ثروت دانا همان علم ودانش اوست
برنارد شاو      
فرق دزد و پولدار آنست که دزد مال اغنیا را می دزد و مالدار پول فقرا را
سعدی      
هرکه را زر در ترازوست, زور در بازوست
حضرت علی      
از مستی ثروت به خدا پناه ببرید زیرا این مستی دیر به پایان می رسد
افلاطون      
کسی که در پی تحصیل ثروت است ,وقتی برای تحصیل علم ندارد
فرانسیس بیکن      
پول مانند کود نیک است در صورتی که پراکنده باشد
امام حسین      
پول برای شما غذا می آورد ,ولی اشتها نمی آورد ,پزشک می آورد ,ولی سلامتی نمی آورد, آشنا می آورد ولی دوست نمی آورد
دیل کارنگی      
هرگز انسان نباید با پول برای خود دردسر درست کند
اقبال لاهوری      
ثروت و فقر هر دو سبب بندگی است ,اولی سبب بندگی ثروت می شود و دومی سبب بندگی خلق
بالزاک      
پول ,هیچ کس را نمی شناسد پول گوش ندارد, پول قلب ندارد
حضرت محمد      
باثروت نمی توانید در قلوب مردم رخنه کنید ولی با اخلاق می توانید در قلوب آنان جای گیرد
امام حسین      
بهترین مال آنست که بوسیله آن آبرو حفظ شود
مولیر      
آنکه طمع در مال دیگری کند دزد است و آنکه طمع در مال خود کند خسیس
وین دایر      
بدست آوردن ثروت مانند هر چیز دیگری مستلزم آنست که به آن وابسته نشویم و نگذاریم عنان زندگی ما را بدست گیرد
فلورانس اسکاول شین      
تا موقعی که بنالی ودر گذشته زندگی کنی محال است بتوانی صاحب پول فراوان باشی
حضرت علی      
افزایش مال در زکات دادن است
وین دایر      
علاقه داشتن به کارهایی که انجام می دهیم فراوانی و ثروت را به همراه می آورد
جان گری     
پول می تواند هم نوید بهشت باشد هم کلید جهنم
تولستوی     
اگر می خواهی قدر پول را بدانی برو از دیگران قرض بخواه
کارت بروکس      
تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید
ولتر      
ثروت تنها مذهبی است که همه پیرو آن هستند
برنارد شاو      
پول علاج گرسنگی را می کند ولی درمان اندوه و درد نیست
حسین بهزاد      
پول ,شیرین تر از عسل است
دکتر جانسون      
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم
آدام اسمیت      
هرچه ثروت بیشتر می شود حرص و طمع هم بیشتر می شود
ژان ژاک روسو      
پول زاده پول است ,گاهی بدست آوردن اولین لیره مشکلتر ازتحصیل میلیون لیره دوم است
وین دایر      
زیاد احساس مالکیت نکنید تا ثروتمند شوید
حضرت محمد      
بهترین پولها, پولی است که انسان برای نان خوران خود خرج می کند
امام رضا      
مبادا ثروت و مکنت این جهان شما را از تکالیف آن دنیا غافل کند
آندره موروا      
برای جمع کردن پول تا آنجا بکوشید که تندرستی شما مختل نشود
امام حسین      
هرچه به اموال ثروتمند افزوده شود ,حزن و گرفتاری او فزون خواهد شد
حضرت علی      
شخص نباید به ثروت و صحت خود مغرور شود, زیرا ثروتمندان فقیر می شوند و تندرستان مریض می گردند
حضرت محمد      
وای برکسی که به جمع آوری ثروت بپردازد وبه شمردن آن دلخوش باشد و پندارد که آن را تا ابد خواهد داشت
بطلیموس      
مردم مال را مقید کنند اما در حقیقت مال , آنها را مقید کرده است
کنفوسیوس      
ثروت و افتخاری که از راه نامشروع بدست آمده مانند ابری زودگذر است
حضرت محمد      
این دینار و درهم ,پیشینیان شما را هلاک کرد و شما را نیز هلاک خواهد کرد
منتسکیو      
تصمیم گرفته ام پول را به خدمت خود بگمارم نه این که خود به خدمت پول درآیم
برنارد شاو      
در این زمان حصار عفتی نیست که اسلحه پول در آن رخنه نکند
امام سجاد      
ثروت حقیقی , علم و تقواست
حضرت علی      
پاکدامنی و افتخار همیشه بر ثروت دنیا مقدم است چه بازر و سیم ممکن نیست آبروی ریخته شده را گرد آورد
کارل مارکس      
اندوختن ثروت جز از راه تجاوز به حقوق دیگران ممکن نیست
بتهوون      
ثروت هیچگاه سراغ اشخاص محتاط و قانع نخواهد رفت
ولتر      
کسی که آرزوهایش سودمند باشد ثروتمند است
برنارد شاو      
هرگز بخاطر پول ازدواج نکنید زیرا برای پول در آوردن راه آسانتری هم وجود دارد
ملا هادی سبزواری      
اگر ثروت همه عالم را داشته باشی مرگ که آمد تهیدست خواهی رفت
مهاتما گاندی      
نه آنقدر فقیر باش که محتاج دیگران باشی و نه آنقدر ثروتمند که دچار غرور شوی
حضرت علی      
وقتی که دارایی از دست می رود دوست از دشمن معلوم می شود