.

جملات درباره ی اخلاق

شاتو بریان     
خوش رفتار کسی است که بتواند با آدم بد رفتار سازش کند
دیل کارنگی     
عفو کردن خطا انتقام ملایمی است
مونتسکیو     
انسان همانند رودخانه است هر چه عمیق تر باشد آرام تر است
اولتونی گلداسمیت     
رفتار شما از هر موعظه ایی موثرتر است
جان گری     
لحن اعتقاد آمیز تاثیر جادویی در دیگران دارد
کنفوسیوس     
مرد بزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک همیشه مضطرب
نلسون ماندلا     
فرق نمی کند گودال آب باشی یا دریای بیکران...زلال که باشی آسمان در توست
بلز پاسکال     
اگر می خواهی مردم درباره شما خوب فکر کنند از خودتان تعریف نکنید
آنتونی رابینز     
از خود بیش از آنچه دیگران از شما توقع دارند متوقع باشید
حضرت محمد     
شما به کسب ادب و اخلاق نیاز بیشتری دارید تا به جمع آوری طلا و نقره
حضرت محمد      
من برای تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شده ام
امرسون      
صاحبان اخلاق ,روح جامعه خود هستند
حضرت محمد      
از خوشبختی ها ,اخلاق نیکوست
حضرت محمد      
از خوشبختی ها ,اخلاق نیکوست
حضرت محمد      
برانگیخته شدم تا اخلاق کریمه را به آخرین حد برسانم
رنه دکارت      
منظورمن از اخلاق کامل و عالی آن چیز است که از دانش تمام عالم حاصل می شود ,این در حقیقت آخرین درجه خرد انسانی است
حضرت محمد      
خوش اخلاقی گناه را محو می کند, چنانکه آفتاب یخ را آب می کند
حضرت علی      
از اخلاق خوب,زندگی خوش و پاکیزه می شود
افلاطون      
مقصد آخرین مکارم اخلاقی ,تولید مردان کامل است در حکومت
حسین بهزاد      
آنچه من از اخلاق نیکو دیدم, سرمایه ای بود کلان
حضرت محمد      
با ثروت نمی توانید در قلوب مردم نفوذ کنید ولی با اخلاق نیکو می توانید در قلوب آنان جای گیرید
ابونصرفارابی      
تمامیت خوشبختی و مکارم ,اخلاق است همچنانکه تمامیت درخت به میوه است
سید جمال الدین اسدآبادی      
ملت بدون اخلاق, اخلاق بدون عقیده و عقیده بدون فهم ممکن نیست
ولتر      
اخلاق چیزی است که طبیعت در ما حک کرده و نمی توان آن را تغییر داد, اگر بتوانیم بدنمان را تغییر بدهیم آنرا هم می توانیم
فرانسیس بیکن      
در طبیعت و اخلاق انسانی, هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم اصلاح نشود
کنفوسیوس      
قاعده اخلاق که حکمفرمای کارهاس اجباری است نه اختیاری, شخص هرگز نمی تواند از این قاعده جدایی جوید
حضرت محمد      
با خویشان و همسایگان و هر آنکس که با او محشور و دوستی ,خوش اخلاق باش
اسکار وایلد     
ادب خرجی ندارد ولی می تواند همه چیز را خریداری کند
جس جکسون     
هرگز به دیگران از بالا نظر نکن مگر آنکه بخواهی آنها را هم به بالا بکشی
برایان تریسی     
در ارتباطات و مناسبات اجتماعی به گونه ایی رفتار کنید که گویی با مهم ترین فرد دنیا رو به رو هستید
جان گری     
برای یک روز هم که شده دست از شکایت کردن بردارید
فردریش نیچه     
خودت را باد نکن کوچک ترین سوزنی تو را می ترکاند
دیل کارنگی     
زشتی های اخلاقی اگر هم ترک نشوند مانند زخم پس از شفا یافتن جای آن باقی می ماند
برنارد شاو     
بهتر است خود را پاک و روشن نگاه داری تو همان پنجره ایی که باید دنیا را از آن بینی
وینسنت پیل     
اگر بخندی می گویند دیوانه است اگر گریه کنی می گویند کم آورده اگر عاشق بشوی رهایت می کنند با این حال باید دمی خندید لحظه ایی را گریست و عمری را عاشقانه زیست
وین-دبلیو-دایر     
شما همیشه نمی توانید آن چه را که در بیرون از شما رخ می دهد کنترل کنید اما همیشه می توانید آنچه را که در درونتان اتفاق می افتد تحت کنترل داشته باشید
کنفوسیوس     
مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار خود آهسته و در کردار خود تند وسریع باشد
لقمان حکیم     
خوشخو, خویش بیگانه باشد و بدخو, بیگانه خویشان
افلاطون      
فضائل اخلاقی نه به امید مکافات و نه از ترس مجازات بلکه باید برای خاطر صحت و جمال روح باید اکتساب شود
امانوئل کانت      
اخلاق باید بر هنر حکومت کند
آناتول فرانس      
اخلاق مجموعه ای از هوی وهوسهای اجتماع است
شاتوبریان      
خوش رفتار کسی است که بتواند با آدم بد رفتار سازش کند
سقراط      
دشمنان خود را با اخلاق نیکو رام سازید ونپسندید که در ساعات ذلت تنی چند از خفت وخواری شما خوشحال گردند
فرانسوا لارو شفوکو      
منظورمن از اخلاق کامل و عالی آن چیز است که از دانش تمام عالم حاصل می شود ,این در حقیقت آخرین درجه خرد انسانی است
امام حسن      
هیچ چیز مثل خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند
دیل کارنگی      
زشتیهای اخلاقی اگرهم ترک شوند,مانند زخم پس از شفا یافتن جای آن باقی خواهد ماند
امام جعفر صادق      
کامل ترین افراد از جهت ایمان کسی است که اخلاق بهتری داشته باشد
گوستاولوبون      
می بینیم که, صفات و اخلاق نیک, بیش از عقل و فکر ارزش دارد
ناپلئون بناپارت      
وقتی که مرد درد معنوی و اخلاقی خود را درک کرد باید روح خود را پرستاری کند
ژان ژاک روسو      
اخلاقی که در زندگی ما پدید می آید بیشتر زاییده دلبستگی های ماست تا احتیاجات ما
حضرت محمد      
هرکس اخلاقش نیکو تر است ایمانش بهتر است
افلاطون      
برای تحصیل سعادت باید اخلاق خوب را پیروز ساخت و بر ضداخلاق بد باید جنگید حکومت مانند یک فرد است و وظیفه او تربیت کردن افراد است در دایره فضایل اخلاقی
حضرت محمد      
ترشرو دربان جهنم است
حضرت محمد      
بد اخلاق مردم از گناهی به گناه دیگر درآید
افلاطون      
تمام طلاهای روی زمین و زیرزمین به قدر یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد
وو.وی     
رفتار نرم بر مردم ناآرام هم تاثیر می گذارد
ویلیام شکسپیر     
آن ها که دیگران را نصیحت می کنند اغلب خودشان محتاج نصیحت و اندرزند
ویلیام شکسپیر     
اشتباه را محکوم کن نه آن کس را که اشتباه از او سر زده
جوجیا اوکیف     
مهم نیست کجا متولد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشتم
ایمانوئل کانت     
چنان باش که بتوانی به هرکس بگویی مثل من رفتار کن
افلاطون     
اخلاق را طوفانهای روزگار تقویت می کند
مارک تواین     
بعضی از مردم مکان را با حضورشان تزیین می کنند وبعضی دیگر با ترک کردن آن مکان را زینت می دهند
برنارد شاو     
مردی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است
امرسون     
صاحبان اخلاق روح جامعه خود هستند
ژول ورن     
هم متواضع باش هم متکبر منتها هر کدام را در جای خود به کار ببر
سعدی     
بداخلاق در دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگ عقوبت او خلاصی نیابد
افلاطون     
اخلاق را طوفانهای روزگار تقویت می کند
امام رضا      
خوش اخلاقی مرد آنست که آزارش به کسی نرسد
حضرت علی      
خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد
موریس مترلینگ      
ملت های جهان با داشتن خوی نیک دوام کنند و با نداشت آن نابود گردند
امام محمد باقر      
کاملترین مومنان درایمان, خوش خلق ترین آنهاست
فرانسوا لارو شفوکو      
سرنوشت واخلاق برجهان حکومت می کنند
ناپلئون بناپارت      
اخلاق اگر با اندکی هوش توام باشد هزارمرتبه برتحصیل زیاد بدون هوش و بدون اخلاق ترجیح دارد
حضرت محمد      
اصول اولیه اخلاق را این فضایل تشکیل داده اند : حکمت ,شجاعت ,اعتدال مزاج, عدالت وخداپرستی
حضرت محمد      
به خدایی که جانم در دست اوست وارد بهشت نمی شود مگر آنکس که دارای خلق نیکو باشد
الکسیس کارل      
اخلاق, نیروی تفکر را می افزاید و مابین آدمیان تخم صلح می پاشد و بیشتر از علم و هنر پایه تمدن حقیقی است
حضرت محمد      
حسن خلق نصف دین است
حضرت علی      
هرکه بدخوی باشد تنگ روزی و هر که خوشخوی باشد فراخ روزی افتد
امام حسین      
اخلاق نیک عبادت است
حضرت محمد      
اخلاق خوب از اعمال بهشت است
هربرت اسپنسر      
هیچکس نمی تواند کاملا از اصول اخلاقی پیروی کند مگر این که همه اخلاقی گردند
آرتور شوپنهاور      
نخستین و مهمترین عوامل نیکبختی انسانی عبارت است از خلق و خوی او
حضرت محمد      
سنگینترین چیزی که در روز رستاخیز در کفه ترازو قرار می گیرد اخلاق نیکوست