.

جملات درباره ی اعتماد به نفس

نانسی سیمس     
همه چیز در آن لحظه ایی به پایان می رسد که قدم های تو از حرکت باز می ایستد
والتر باگهات     
بزرگترین لذت زندگی انجام دادن کارهایی است که دیگران معتقدند از عهده ما بر نمی آید
ونیس لومباردی     
هر چه بیشتر تلاش کنید تسلیم شدن ودست کشیدن دشوار تر است
کنت بلانچارد     
اگر من خودم را قبول داشته باشم نیازی نیست تو را خراب کنم
چارلز آلبرت پویسانت     
تا اراده ایی هست راهی است
ادیسون     
دل گرمی وشهامت خود را ازدست نمی دهم چرا که هر شکستی یک گام بسوی پیروزی است
ناپلئون     
هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود
دوبالزاک     
یک اراده قوی بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی حتی بر زمان نیز غلبه می کند
نلسون ماندلا     
مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی
جیم ران     
نگویید اگر می توانستم انجام می دادم در عوض بگویید اگر انجام دهم می توانم
وین دایر     
اگر از اعتماد به نفس بهره ای ندارید به کاری بپردازید که در نتیجه انجام آن نسبت به خود احساس رضایت کنید
آدام اسمیت     
بالاترین اعتماد ها, اعتماد به نفس است
ماری کوری      
اعتماد و احتیاط هر دو مکمل یکدیگرند و بدون یکی آن دیگری کار ساز نخواهد بود
هوارد فاست      
اعتماد به تدریج می آید و یکجا می رود
سقراط      
اول شایستگی خودت را ثابت کن بعد انتظار اعتماد داشته باش
دانته      
اعتماد ثروتی است که اگر درست خرج نشود پایانش ورشکستگی اسست
دانیل وفو      
عظمت واقعی در این است که بر نفس خود مسلط باشید
وین دایر      
در عزت نفس سخن از نفس در میان است نه از مال و مکنت و تایید و تحسین
رابرت اسکالر     
اگر می دانستید که در هیچ کاری شکست نمی خوردید چه می کردید
اسکاول شین     
هیچ انسانی نمی تواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد
جک گیب     
اعتماد به نفس ,برآمده از خطراتی است که از آنها جسته ایم ونجات یافته ایم
کارلایل     
هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد
ناپلئون     
هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ نوع کاری لیاقت نداشته باشد
کنت بلانچارد     
شما در رابطه با هر کاری یا آن را انجام می دهید یا نمی دهید سعی می کنم در کار نیست
آنتونی رابینز     
هیچ عذری حتی معلولیت برای انجام کارها وجود ندارد
ای .ان.کامینگر     
زندگی کرم ابریشم نشان می دهد که رشد کردن وتبدیل شدن به آنچه واقعا هستید شهامت می طلبد
آندره ژید     
بنگر عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری
شارل دوگل     
اصل شجاعت اتکا به نفس است
کریستف کلمب     
اول به خدا و دوم به خودت اعتماد داشته باشی کافی است
الکساندر پوشکین     
وقتی عدم اعتماد شروع شود صمیمیت از بین می رود
ارنست همینگوی     
اعتماد حتما باید متقابل باشد و الا سر وکله فریب پیدا خواهد شد
ویکتور هوگو     
نمی دانید تاچه حد اعتماد به نفس باعث اعتماد به هر چیز دیگر می شود
ناپلئون بناپارت      
اگر به کسی اعتماد نداری از او پرهیز کن
فردریک شوپن      
بدون اعتماد متقابل ,زندگی در سیاهی شک و تردید و فریب غرق خواهد شد
آناتول فرانس      
هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید
مولیر      
آنکس که به هیچ کس اعتماد ندارد در درجه اول به خودش اعتماد ندارد
آلفرد نوبل     
تو احتیاط کن و ترسو بمان بگذار دیگران تو را ترسو بدانند
گوته     
با یک اراده قوی شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد
ویر جمیل     
کسی که معتقد است می تواند بر همه چیز غالب است
ناپلئون     
اگر باور داشته باشی که می توانی حتما می توانی
گوستاولوبون     
کسی که خود را قبول دارد به تعریف دیگران احتیاج ندارد
آنتونی رابینز     
افراد دو دسته هستند:کسانی که بر ناکامی های خود غلبه کرده اند وکسانی که می گویند کاش بر ناامیدی وناکامی های خود غلبه کرده بودیم
ویکتور هوگو     
آنان که نمی توانند خود را وادار کنند ناچار از اطاعت دیگران اند
ویرژیل     
آنها قادرند زیرا می پندارند که قادرند
برنارد شاو     
اعتراف به ناتوانی بزرگترین توانایی است
مارک فیشر     
افرادی که از ریسک کردن می ترسند به جایی نمی رسند
لئوبوسکالیا     
من نمی توانم یک کوچه بن بست است
کاترین پاندر     
در اعتماد به نفس قدرتی است که توانایی ها و اقتدارتان را دو برابر می کند
گوستاولوبون     
کسی که به خود اعتماد دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد
ارسطو      
کسانی که عزت نفس ندارند الم ذلت و اهانت را درک نمی کنند لیکن صاحبان نفوس شریفه با یک سخن کوتاه و یا یک کلمه ,ملول و متاثر می شوند
مهاتما گاندی      
من به همه جهان و مردم جهان اعتماد دارم مگر وقتی که خلاف آن ثابت شود
وین دایر      
اگر اعتماد به نفس را می خواهید اما بطور معمول از داشتن آن بی بهره اید همین امروز فقط برای یک بار کاری کنید که در این جهان مادی خود را دارای اعتماد بنفس حس کنید
میکل آنژ      
تمام وعده و نوید های دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی انسان این است که اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقام و منزلتی برسد
برنارد شاو      
تنها اعتماد کردن کافی نیست بلکه اتکال هم شرط است
آلبرت انیشتین      
اعتماد را باید از کودکی به افراد آموخت ,احتیاط از کودکی در وجود انسان هست