.

جملات درباره ی تفکر و اندیشه

استون     
اندیشیدن تا زمانی که با عقل همراه نباشد خلاقانه نیست
لائوتسه     
اول اندیشه وانگهی گفتار
افلاطون     
آهسته سخن بگو اما سریع فکر کن
هاری اورستریت     
عقل خام از اندیشه ایی به اندیشه ی دیگر می جهد عقل پخته یک اندیشه را دنبال می کند
بالزاک     
نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد
رنه دکارت     
می اندیشم پس هستم, هستم چون فکر می کنم ,فکر می کنم چون شک می کنم
آنتونی رابینز     
پرسش های ما افکار ما را می سازند
انیشتین     
تمامی علم ودانش چیزی بیش از پالایش اندیشیدن هر روزه نیست
نورمن وینست پیل     
از فکر غلط نتیجه مثبت بدست نمی آید
هانری میلر     
آسمانی فکر کن ودر زمین زندگی کن این یعنی سعادت
ویکتور هوگو     
جای تفکر را به تخیل دادن زهری را به جای طعامی گرفتن است
فیلیپ مک گرا     
هرکسی روزی هیچ کس بود با اندیشه ای درخشان
امی تان     
وقتی نمی توانید سرنوشت تان را تغییر دهید ,نگرش تان را عوض کنید
وین دبلیو دایر     
ذهن خود را برای هر احتمالی آماده کنید
ژوزف مورفی     
منشا همه بیماریها در فکر است
جورج اورول     
زندگی ما زاییده اندیشه است
گوته     
عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد, چه بهتر که پیوسته اندیشه حاکم را بر وجود خود سازیم
وین دبلیو دایر     
اگر مشکلی داری به دلیل طرز فکر توست وتنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی این است که طرز فکرت را تغییر دهی
الکس مکنزی     
علت هر شکست عمل بدون فکر است
منتسکیو     
کسی که بدون فکر حرف می زند صیادی را ماند که بدون نشانه گیری تیر خالی می کند
گرام کدرینگتون     
روی افکار کسانی که متفاوت از شما می اندیشد فکر کنید
میگوئل روئیز     
نظرات دیگران مطابق سامانه ی فکری خودشان است ,هر آنچه درباره ی شما می اندیشند درباره ی شمانیست ,درباره ی خودشان است
ناپلئون     
زمانی را جهت اندیشیدن اختصاص بده ,لیکن زمانی که لحظه اقدام فرا رسد اندیشیدن را رها کرده ,دست به اقدام بزن
لوئیز.ال.هی     
هر اندیشه ای که از ذهن می گذرد و هر سخنی که بر زبان می آورید تک تک سلول های بدنتان به آنها پاسخ می دهند
ناپلئون     
تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است
مریلین واس سونت     
یک فکر خوب شما را در طول روز بیدار نگه می دارد اما یک فکر بکر و عالی شما را در طول شب بیدار نگه خواهد داشت
شیلون     
به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به راه افتد
آلبرت انیشتین     
اگر انسان ها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت