.

جملات درباره ی دنیا

ویلیام شکسپیر     
شکوه دنیوی همچون دایره ایی است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می شود وسپس در نهایت بزرگی هیچ می شود
فرانسیس کافکا     
در کشمکش میان خودت ودنیا دامن دنیا را بگیر
ناپلئون     
دنیا از روی عادت راه را به روی کسانی می گشاید که حرف وعملشان نشان می دهد که می دانند به کجا می خواهند روند
سولفیت     
در جهان هیچ چیز ثابت تر از بی ثباتی نیست
ناپلئون     
دنیا از آن کسانی است که حرارت وانرژی دارند
لائوتسه     
کسانی که پیوسته نگران چیزی اند نمی توانند از دنیا لذت ببرند
جان استیل     
همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست زیرا قبل از شما هم وجود داشته است
وین-دبلیو-دایر     
هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست
پائولو کوئیلو     
در دنیا هیچ چیز کاملا خطایی وجود ندارد حتی یک ساعت از کار افتاده نیز می تواند دوبار در روز وقت را دقیق نشان بدهد
جان گری     
تا زمانی که شما خودتان نپذیرید دنیا شما را نخواهد پذیرفت
سروانتس     
از کف دادن ثروت دنیوی یک غم است از دست رفتن دوست خوب صد غم است اما آنکه شهامتش را از دست می دهد همه چیز را از کف داده است