.

جملات آنتوان چخوف

     
اگر می دانی حق با توست بر روی حرف و صداقت خود بمان
     
تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را از هم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هر چیزی می تواند سبب جدایی آنها شود
     
هیچ چیز بدتر از آن نیست که از راز کسی آگاه باشی و نتوانی کمکش کنی
     
سکوت موثرترین و برنده ترین صلاح در نبرد است
     
قوانین طبیعت حکم می کند که زندگی ها باید پایان هم داشته باشد
     
انسان همان چیزی است که باور دارد
     
برای آدم های خوب هیچ جای بدی نیست
     
آدم عاقل از میان تمام شرها همیشه باید شر کوچکتر را انتخاب کند
     
منتقدان ضعیف مثل خرمگس هایی هستند که از شخم زدن زمین توسط اسب ها جلوگیری می کنند
     
اگر از ازدواج می ترسید هرگز ازدواج نکنید
     
زیبایی هرچه می خواهد باشد محال است بتوان با آن زیبایی پوکی مغز صاحبش را جبران کرد