.

جملات دیل کارنگی

کارنگی-دوستی     
اگر دوستانم را از زندگیم حذف کنی من صفر مطلق خواهم شد
کارنگی-شادی     
شاد بودن به این که شما که هستید و چه دارید ربطی ندارد فقط به این که چطور فکرمی کنید بستگی دارد
کارنگی-اخلاق     
زشتی های اخلاقی اگر هم ترک نشوند مانند زخم پس از شفا یافتن جای آن باقی می ماند
کارنگی-بدبینی وخوشبینی     
نگرانی می تواند حتی اشخاص متین و خونسرد را هم بیمار کند
کارنگی-درس زندگی     
باد دیگران بخند نه بر دیگران
کارنگی-درس زندگی     
مشکلات را یکی یکی حل کنید
کارنگی-پیروزی وشکست     
بهترین راه پیروز شدن در بحث شرکت نکردن در آن است
کارنگی-زندگی ومرگ     
برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید
کارنگی-اخلاق     
عفو کردن خطا انتقام ملایمی است
کارنگی-تلاش وکوشش     
بکوش تا آنچه را که علاج ندارد با مدارا تحمل کنی
کارنگی-درس زندگی     
عفو کردن خطا انتقام ملایمی است
کارنگی-درس زندگی     
مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است
کارنگی-درس زندگی     
هنر گوش دادن را فرا بگیرید فرصت ها گاهی به آهستگی در می زنند
کارنگی-علم وحکمت     
بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است
کارنگی-قضاوت وانتقاد     
حداکثر سعی و تلاشتان را بکنید و بعد بگذارید باران انتقادات بر روی چتر بی تفاوتی تان که بر سر گرفته اید ببارد
کارنگی-شادی     
به نگرانی های احمقانه تان بخندید تا از هستی ساقط شوند
کارنگی-تغییر     
دیگران را همانطور که هستند بپذیرید
کارنگی-زمان حال     
امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید
کارنگی-درس زندگی     
تبسم لحظه ایی بیش پایدار نیست ولی یاد آن در سراسر عمر باقی می ماند
کارنگی-درس زندگی     
بهترین طرز خوشامد گویی این است که درباره ی هر کس حرفی را به زبان بیاورید که او درباره ی خودش فکر کند