.

جملات ارنست همینگوی

     
انسان ها شکست نمی خورند بلکه تنها تلاش کردنشان را متوقف می کنند
     
تنها جانوران ودیوانگان هستند که رقابت در زندگیشان وجود ندارد