.

جملات درباره امتحان

ابو علی سینا     
ملاک خوبی و بدی,امتحان است
بایزید بسطامی     
بی تقلب ترین امتحان, امتحان از خویش است
پابلو پیکاسو     
امتحانی که در جوانی داده ای نتیجه اش در پیری معلوم خواهد شد
اقبال لاهوری     
از هیچ امتحانی نباید ترسید جز امتحان روز قیامت
میکل آنژ     
هیچ ممتحنی دلسوز تر از پدر و مادر و بی رحم تر از فرزند نیست
تاگور     
امتحان دادن مثل بازار رفتن است هر قدر پول بدهی همانقدر خرید می کنی
برتولت برشت     
هیچ امتحانی نیست که در آن تقلبی نباشد جز امتحانات الهی برای انسان های الهی
ویکتور هوگو     
بزرگترین امتحان کننده خداست و کوچکترین امتحان دهنده بنده خدا
ماری کوری     
امتحان حق هیچکس تنها نیست همه می توانند همه را امتحان کنند
آنتوان چخوف     
امتحان تنها در مدرسه نیست ,همه دنیا محل امتحان است
رنه دکارت     
اگر امتحان نبود بشر به هیچ پیشرفتی نائل نمی شد
ولتر     
بسیاری از کسانی که فکر می کنند دارند امتحان می کنند نمی دانند که خود در حال امتحان شدن هستند
آلفرد هیچکاک     
اسم امتحان از خود امتحان وحشتناک تر است
چارلز دیکنز     
آنکه از امتحان می ترسد موفقیتی هم نخواهد داشت
توماس ادیسون     
از همان زمان که امتحان بوجود آمد تقلب هم پیدا شد
فخر رازی     
توکل به خدا و اتکا به نفس در هر زمان هر امتحانی را برای هرکس آسان می کند
گوته     
امتحان دوباره کردن از امتحان داده خطاست
ناپلئون بناپارت     
من از هیچ میدان جنگی نترسیده ام ولی از وحشت اتاق امتحان به خود می لرزم
موتزارت     
امتحان زندگی زمان و مکان معینی ندارد ,برای امتحان باید همیشه حاضر بود
ویکتور هوگو     
اگر نمی خواهی امتحانت کنند کار خود را درست انجام بده
زکریای رازی     
ما همه در همه جا و همیشه در معرض امتحان الهی هستیم و نتیجه را در آخرت خواهیم گرفت
بلز پاسکال     
همه دنیا محل امتحان است و هرچه که در دنیاست وسایل امتحان است
آن برونته     
هزار امتحان به حق در مقابل یک تصمیم ناحق ,باطل است
آلبرت انیشتین     
اعتراف می کنم که هر وقت می خواستم امتحان بدهم زبانم بند می آمد
رنه دکارت     
پیروزی در امتحان جز با تمرین مداوم بدست نمی آید و تمرین امتحان آخرت عبادت است
لوئی پاستور     
امتحان مثل سلسله جبال است به دنبال هر کوه , کوه دیگر و در پی هر امتحان, امتحان دیگری است
ولتر     
زندگی امتحانی است که هیچگاه پایان ندارد
روژه گارودی     
هیچ آزمایشی در جهان دشوار تر از امتحان وجدان نیست