.

جملات درباره شکست

هربرت بایاداسوپ     
نمی توانم فرمول موفقیت را به شما بدهم اما می توانم فرمول شکست را برایتان بنویسم بکوشید همه را راضی کنید
هنری دیوید توریو     
ما موفق به دنیا آمده ایم نه شکست خورده
کاترین پاندر     
شکست اساسا ثمره اندیشیدن به شکست است
ناپلئون بناپارت     
عدم وفاداری یکی از دلایل شکست در امور مختلف زندگی است
وین-دبلیو-دایر     
شکست قضاوتی است نقادانه که از سوی مردم به کسی تحمیل می شود
آلفوسن دوده     
نه از پیروزی مغرور شو و نه از شکست نا امید باش
دانیل اس پنا     
بین بازی کردن به قصد باختن و قصد پیروزی تفاوت زیادی وجود دارد
جان گری     
مهم ترین فرق بین کسانی که که در زندگی موفق می شوند و افرادی که شکست می خورند دانستن چگونگی بازگشت دوباره است
جویس برادرز     
کسی که می خواهد موفق شود باید بیاموزد که شکست را به عنوان بخش غیر قابل اجتناب از فرآیند رسیدن به اوج بپذیرد
امرسون     
ترس بیشتر از هر عامل دیگری در دنیا افراد را به زانو در می آورد و شکستتان می دهد
توماس مان     
بدون شکست پیروزی لذتی ندارد
ناپلئون بناپارت     
از پیروزی تا شکست فقط یک قدم فاصله است
هوندا     
99درصد موفقیت شکست است
اسکاول شیل     
همه موفقیت های عظیم برپایه یک شکست بنا شده است
جان گری     
بهتر است شکست بخوریم تا این که هیچ تصمیمی نگیریم
ناپلئون بناپارت     
هر بار که تردید کردی مطمئن باش که شکست خواهی خورد
ناپلئون بناپارت     
به خاطر داشته باش آن چه به وجود تو فرمانروایی می کند چنانچه به خود آید شکست ناپذیر خواهد گشت