.

جملات درباره پدر

بلز پاسکال     
حتی خشن ترین پدران نیز قلبی پر مهر برای فرزندان در سینه دارد
امام علی     
با پدران خود به نیکی رفتار کنید تا پسرانتان به شما نیکی کنند
حضرت محمد     
بهترین خدمتی که که یک پدر می تواند به فرزندانش بکند اینست که به مادر فرزندانش احترام بگذارد
هلن کلر     
پدر بودن به سلطنت و فقیر نیست به تربیت است
لرد بایرون     
دستهای خشن پدرم نرمترین تکیه گاه من در زندگی بود
افلاطون     
بدترین فرزندان آن بود که مطیع پدر ومادر نشود
الکساندر پوشکین     
همه می توانند پدر باشند اما پدر خوب بودن شرط است
حضرت محمد     
دوستی پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر که خداوند تو را خاموش می کند
حضرت محمد     
بهترین احسان به پدر اینست که پس از مرگ او به دوستانش محبت کنی
سقراط     
با پدر ومادر خودت چنان رفتارکن که از اولاد خود توقع داری
آندره مالرو     
هیچ کاری در دنیا سخت تر از پدر خوب بودن نیست
حافظ     
درمکتب حقیقت و پیش استاد عشق بیاموز که تو هم روزی پدر خواهی شد
سمعک عیار     
فرمان پدر,اطاعت یزدان است
امام حسن     
جسارت فرزند نسبت به پدر در کودکی منجر شود به عاق شدن در بزرگی
ویکتور هوگو     
آینده کودکان بسته به تربیت پدران و مادران است
حضرت محمد     
باپدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما با شما نیکی کنند و عفیف باشید تا زنان شما عفیف باشند
حضرت محمد     
دعایی که پدر برای فرزند خود کند مانند دعایی است که پیغمبر برای امت خود می کند
حضرت محمد     
خداوند رحمت کند کسی را که پدرش را بر نیکی کمک کند
ژان ژاک روسو     
همانقدر که یک پدر به فرزند خوب افتخار می کند,برای فرزند نیز پدر خوب افتخار است
حضرت محمد     
اطاعت پدر ,اطاعت خداست و نافرمانی پدر,نافرمانی خداست
حضرت محمد     
از جمله حقوق پدر بر فرزندان آنست که اورا نوشتن آموزد و نام او را خوب انتخاب کند و هنگام بلوغ به او زن بدهد
فرانسوا لارو شفوکو     
پدر شدن آسان است,پدر خوب بودن مشکل است
لوئی پاستور     
ای پدر و مادر و ای گمشدگان عزیز:من همه چیز خود را به شما مدیون هستم
هوارد فاست     
پدران زحمت کش ترین و کم توقع ترین افراد بشرند
حضرت محمد     
خداوند نهی کرده که به پدران خود قسم بخورید
بطلیموس     
پدری که از قدرت خود برای تربیت فرزند خود خوب استفاده نکند کوچکترین فرقی با بیگانه ندارد
امام علی     
برای درماندگان و بینوایان همچون پدری مهربان باش
گوته     
آنچه فرزند درباره پدر می اندیشد مهم نیست, چگونه پدر بودن مهم است
اسکار وایلد     
بالاترین سعادت برای یک پدر تقدیم فرزندان خوب به جامعه است