.

جملات درباره اختیار

گابریل گارسیا مارکز     
اختیار همان آزادی است که کمتر کسی معنی اصلی آنرا می داند
ویلیام شکسپیر     
وقتی که اختیار خودت را به دیگری می دهی, اجبار او را هم تحمل کن
شاتو بریان     
دو موقع اختیار نقشی ندارد, به دنیا آمدن و از دنیا رفتن
آن برونته     
اختیار توام با اما و اگر وشاید نوعی اجبار است
فردریک شوپن     
بزرگترین اختیار, اختیاری است که بشر بر نفس و وجود خود دارد
هانری میلر     
سه چیزآفت اختیار است, فقر و ضعف و جهل