.

جملات هنری دیوید تورو

     
ما موفق به دنیا آمده ایم نه شکست خورده
     
موفقیت معمولا نصیب کسانی می شود که وقت برای جستجوی آن ندارند
     
هرگز چیزی عوض نمی شود این ماهستیم که تغییر می کنیم
     
انسان بیش از آنکه بتواند بگوید بایستی ببیند