.

جملات هرمان هسه

     
حریم امن و مقدس هر کس خانه اوست
     
اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را مغشوش کند