.

جملات درباره افتخار

تاگور     
افتخار به پستی ها و زشتی ها نهایت درجه سقوط ارزش های اخلاقی است
آدولف هیتلر     
افتخاری که با هزار فداکاری کسب کرده ایی با یک غفلت از دست مده
بالزاک     
افتخار, آفتاب مردهاست
فردریش نیچه     
آسانترین راه برای ازبین بردن افتخارات خود ستائی است
فرانسیس بیکن     
افتخار شبیه بازار است اگر مدت زیادی در آن بمانید قیمت ها تنزل می کند
اشتفان تسوایک     
اگر می بینی در یک رقابت برای کسب افتخار موفق نخواهی شد راه را برای دیگران باز بگذار
شاتو بریان     
زحمتی که برای بدست آوردن افتخاری کشیده می شود لذت بخش ترین زحمتهاست
موریس مترلینگ     
افتخارات و امتیازات بشر با مرگ انسان ازبین می رود لذا کوچکتر و بی اهمیت تر از آن است که هدف و مقصود و ایده آل نهایی باشد
سقراط     
هزار افتخار در مقابل یک بی قانونی, پشیزی ارزش ندارد
بلز پاسکال     
افتخار به خود تنها شایسته شایستگان است
آنتوان چخوف     
هیچ افتخاری انفرادی نیست که حسادت گروهی را به دنبال نداشته باشد
ایوان تورگینف     
در افتخارات ملی همه افراد سهیم اند ولی در افتخار فردی تنها یک نفر بهره می برد
ویکتور هوگو     
افتخار ستاره ای است که نورش دیر به زمین می رسد ,ماهی است که اشعه آرام و کمرنگ آن فقط بر گورها می تابد
سامرست موام     
سعی کن به اعمال خودت افتخار کنی ,افتخار اجداد تو مال خود آنها بوده است
ویکتور هوگو     
صالح ترین فرزندان آنها هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر ومادر خود می شوند
ویلیام شکسپیر     
هیچ افتخاری بدون سعی و تلاش بدست کسی نمی آید
موریس مترلینگ     
افتخار نه به ثروت است و نه به زیبایی بلکه به عقل و فضل است
آرتور شوپنهاور     
بدست آوردن افتخار در هر زمینه مثبت بسیار سخت است ولی از دست دادن آن بسیار آسان