.

جملات درباره انسان

دکتر شریعتی     
انسان, بودن نیست شدن است
حسین بهزاد     
خطاهای بشر را به بقایای او باید بخشید
آنتوان چخوف     
هیچ اجتماع بشری بدون رعایت اصول بشریت پایدار نمی ماند
ویلیام شکسپیر     
این بشر مغرور به مجرد اینکه قدرتی بدست آورد چنان حیله هایی زیر آسمان کبود بکار می برد که ملائک به گریه می افتند
ارسطو     
انسان دنیایی از عجایب است
آنتوان چخوف     
انسان همان است که خود باور می کند
جان اشتاین بک     
آدم هر جا باشد عادت می کند و دیگر برایش سخت است از آنجا برود, نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است
دکتر شریعتی     
بشر تنها فرشته ایست که دستش به خون آغشته است
افلاطون     
زینت انسان سه چیز است علم ,محبت ,آزادی
تاگور     
بین بشر بودن و انسان بودن فاصله زیاد است
لایب نیتس     
درجستجوی انسان ,دور جهان گردیدم و آنرا در وجود خود یافتم
ماکسیم گورکی     
لازمه انسان ,بودن انسانیت است
لئو تولستوی     
میان آدمیان چیزی نیست جز دیواری که خود ساخته اند
آلبر کامو     
آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست
لئو تولستوی     
همه خواستند بشریت را عوض کنند, دریغا که هیچکس در این فکر نیست که خود را عوض کند
دکتر شریعتی     
بشر عبارت است از یک تردید یک نوسان دائمی و آواره ای بی سامان در هیچستان نامعلوم برزخ
ابو علی سینا     
بشریت به ملکات فاضله و خصال حمیده پابرجاست
آدام اسمیت     
انسان, انفرادی متولد می شود ولی اجتماعی زندگی می کند
ژان ژاک روسو     
از وقتی که انسان دانا قدم به جهان گذاشته است, انسان شریف ناپدید گشته است
داستایوسکی     
انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند
ناپلئون بناپارت     
انسان همیشه اغراق را دوست دارد
جبران خلیل جبران     
انسان واقعی جز به راه خدا گام بر نمی دارد
فردریش نیچه     
بشر موجودی است که باید به خود غلبه کند
آندره ژید     
بشر ,را خداوند کامل آفریده است اگر نقصی است در بینش خود ماست
لئو تولستوی     
بشریت به ظاهر نیست به باطن اوست
چارلز دیکنز     
بشر با ایجاد اجتماعات مختلف در طول تاریخ پا برجامانده است
امام جعفر صادق     
ارزش انسان در کیفیت است نه کمیت و یک انسان با ارزش که به همنوع خود خدمتی بکند از صد ها هزار انسان بدون ارزش اهمیت دارد
آناتول فرانس     
اگر انسان نتواند مثل عامه و توده مردم فکر کند باید حداقل مثل عامه و توده مردم حرف بزند
ناپلئون بناپارت     
بشر برای اطاعت آفریده شده است, او سزاوار چیزی بهتر از این نیست او به غیر از این دارای حقی نمی باشد
فردریش نیچه     
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات مصیبت و عذاب کشیده ,و بهترین دلیلش هم اینست که دربین تمام آنها فقط او می تواند بخندد
ژان ژاک روسو     
انسانها بصورت کلی چیزی جز کودکان بزرگ نیستند
ویکتور هوگو     
انسان در این عالم چون شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد
لئو تولستوی     
انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند خود را تنها با افراد ملت خویش برابر خواهد دانست بلکه با تمام اقوام دیگر نیز مساوی خواهد شمرد
آرتور شوپنهاور     
انسان کامل کسی, است که زندگانی خود را بدست خود بسازد
ناپلئون بناپارت     
ترقیات بشرزاده عمل و کار انسان است
گوته     
هرکس نمی تواند یک انسان باشد
امام جعفر صادق     
باطن انسان که اصلاح شود ,رفتار ظاهری او استوار تر شود
مهاتما گاندی     
بشر اندیشه محض است, ماشین نباید اعضا بشر را از کار بیندازد و آنها را بی استفاده سازد
امانوئل کانت     
بزرگترین جستجوی بشر یافتن راهی برای انسان شدن است
برتولت برشت     
ما در دنیایی زندگی می کنیم که بشر سرنوشت بشر است
سقراط     
انسان پیوسته جویای سعادت و خوشبختی است
حضرت محمد     
دل انسان مانند پر مرغی است در زمینی که باد آنرا زیر و رو می کند
ژول ورن     
انسان موجود پر مدعا و خود خواهی است ,همه چیز را برای خود می خواهد فقیر شب و روز تلاش می کند بازهم گذران نعمت می کند و غنی هم همه چیز را برای خود می خواهد
لوئی پاستور     
شرافت و عظمت واقعی متعلق به کسانی است که بیشتر به بشر خدمت کرده و رنجهای موجود بیچارگان را کمتر ساخته باشد
الکساندر دوما     
تنها موجودی که بی سبب همنوع خود را ازبین می برد بشر است
محمد علی جمالزاده     
انسان تا آزاد نباشد و حیثیت و احترام هممنوعان خود را مراعات نماید حق ندارد خود را انسان بداند و انسان بخواند
ویلیام شکسپیر     
آنکس که جرات انجام کارهای شایسته دارد, انسان است
ژان ژاک روسو     
همه انسانها از لحاظ ظاهر بهم شبیه هستند و باطن آنهاست که با یکدیگر متفاوت است
ولتر     
ای انسان ,چه جنایت ها که برای رسیدن به اهداف مرتکب نمی شوی
ژان ژاک روسو     
بشر ذاتا خوب است و تمدن او را ضایع می کند و باید به طبیعت پناه ببرد