.

جملات امانوئل کانت

     
لزومی ندارد که تا وقتی زنده ام سعادتمندانه زندگی کنم اما واجب است که تا وقتی زنده اما آبرومندانه روزگارم را بگذرانم
     
طمع سالم رقابت رابه وجود می آورد و طمع ناسالم حسادت را
     
بخشش را از باران و خورشید بیاموز که بر همه یکسان می بارند و می تابند
     
همه درهایی که به روی متکبر بسته است به روی متواضع باز است
     
در سه کار نباید عجله کرد:تولد ازدواج ومرگ