.

جملات بتهوون

     
زمان کشتزار من است
     
زندگی یک نبرد همیشگی با ناملایمات است