.

جملات مارتین لوترکینگ

     
عشق تنها نیرویی است که قابلیت تغییر دوست به دشمن را دارد
     
دروغ مثل برف است که هرچه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود
     
اولین گام را با ایمان بردارید نیازی نیست تمام نردبان را ببندید فقط گام اول را بردارید
     
حتی اگر می دانستم همین فردا جهان نابود می شود باز درخت سیبم را می کاشتم