.

جملات بزرگان درباره بدبختی

جان اولیویه      
مردم اشتباهات خود را روی هم می ریزند و از آن غولی می سازند که نامش تقدیر است
سقراط      
خداوند کاهلی وتنبلی را دو فرزند عطا فرمود که آنها را خواری وبدبختی نام نهادند
برنارد شاو      
راز بدبختی شما در اینست که فرصت فکر کردن درباره خوشبختی یا بدبختی خود را نداشته باشید
ژان ژاک روسو      
هر بدبختی که به من رسیده از اطمینان و اعتماد به دوستانم بود
ناپلئون بناپارت      
بدبختی, عقل و هوش انسان را محصول خیز تر می سازد
بالزاک      
علت بزرگ بدبختی بشر اینست که در دانایی ناقص , غرق در دنیای جهالت است
بالزاک      
در دنیا هیچ چیز به اندازه بدبختی کامل نیست
کن کینه      
مردم به خاطر توقع های خود بدبختی می کشند
هلن کلر      
بیچاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد چشم انداز آرمانی است
جان میلتون      
بدبختی این نیست که انسان کور باشد بلکه اینست که نتواند کوری را تحمل کند
حضرت محمد      
تیره بخت تر از همه تیره بختان کسی است که در این جهان فقیر باشد ودر آن دنیا معذب
امام موسی کاظم      
سه چیز انسان را بدبخت می کند:بخل, هواپرستی, خودپسندی
منتسکیو      
همه از آدم بد بخت می گریزند ولی من از یاس و ناامیدی که منشا کلیه بدبختی هاست گریزانم
حضرت محمد      
چهارچیز نشان بدبختی است: خستگی چشم, سختی دل ,درازی آرزو, حب بقا
امرسون      
خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است
برنارد شاو      
رمز بدبختی در این است که خود را با این اندیشه بیازارید که خوشبختید یا بدبخت
چارلی چاپلین      
بدبختی چیست؟ فاصله ایی بین این خوشبختی تا آن خوشبختی
وین-دبلیو-دایر      
انتخاب این که بدبخت وبیچاره بمانید یا به خودتان انگیزه بدهید با شماست
ویکتور هوگو      
بدبختی هوش را تربیت می کند
توماس ادیسون      
بدبختی را نباید از روی ماهیت شری که حادث شده اند اندازه گرفت بلکه وسیله اندازه گیری آن حالت و مزاج شخصی است که آنرا تحمل می کند
ویکتور هوگو      
بدبختی مربی استعداد است
ژان ژاک روسو      
در منتهای فلاکت وبدبختی به اندک چیزی می توان دلخوش و بی نیاز شد
موریس مترلینگ      
یکی از بدبختی های بزرگ ما آنست که هر وقت شمشیری بدست می گیریم تا به جنگ طبیعت برویم خودمان را باآن شمشیر مجروح می کنیم