.

جملات درباره مادر

امرسون     
تارو پود روح مادر را از مهربانی بافته اند
بالزاک     
کمال زن در مادری است زنی که مادر نیست موجودی ناقص است
ژرژ هربرت     
یک مادر خوب به صد استاد وآموزگار برتری دارد
پابلو پیکاسو     
مادر تابلو آفریدگار است
ویکتور هوگو     
شعف مادرها تقریبا مانند شعف اطفال است
بتهوون     
مادر سازنده جهان است
برنارد شاو     
باپول در هرعشقی می توان نفوذ کرد جز در عشق مادر
بالزاک     
هیچ وقت در زندگی نمی توانید محبتی بهتر , عمیق تر , بی پیرایه تر و واقعی تر از محبت مادر خود بیابید
ژرژ هربرت     
مادر آهن ربای قلب و ستاره قطبی چشم کودک است
ماکسیم گورکی     
آنکه تا آخرین لحظه عمر نام فرزند برلب دارد مادر است
ارسطو     
جهان علوم را افلاطون ودنیای محبت را مادرم به من ارزانی داشته اند
ناپلئون بناپارت     
برای ترقی ملت وآبادی مملکت از هر وسایل بی شمار دیگر به وجود مادر صالح و پرورش دهنده محتاج هستیم
حضرت محمد     
هرکه پیشانی مادر خودش را ببوسد از آتش جهنم مصون شود
پروین اعتصامی     
دامن مادر نخستین آموزگار کودک است
ناپلئون بناپارت     
آینده کودکان بسته به تربیت مادران است
گوته     
هیچ چیز به اندازه دیدن یک مادر وقتی طفلش را در آغوش دارد روح پرور نیست
ابوعلی سینا     
مادر با یک دست گهواره و با دستی دیگر دنیا را تکان می دهد
سان زیو رافائل     
مادر یعنی همه خوبیهای عالم
حضرت محمد     
بهشت زیر پای مادران است
ناپلئون بناپارت     
در هرجا نیک وبد اعمال کودک مربوط به مادر است
ناپلئون بناپارت     
تو زر را پرستش کن و من زن را!زیرا می دانم زن است که مادر است
آلبرت انیشتین     
در کودکی مرا کودن پنداشتند و از مدرسه اخراج کردند ولی مادرم اعداد را با کوشش فراوان به من آموخت
گالیله     
حتی ضعیف ترین مادران نیز برای فرزندان خود چون شیر نر آماده دفاع هستند
ویکتور هوگو     
زن ها ضعیف هستند اما مادر ها قوی هستند
اسحاق نیوتن     
پدرم به من زندگی داد و مادرم زندگی کردن را به من یاد داد
ماکسیم گورکی     
مادران از مرگ قوی ترند,آنها هستند که دائما دانشمندان و خردمندان را به جهان اعطا می کنند
ویلیام شکسپیر     
مادر,اساس جامعه است
توماس ادیسون     
دنیا به من مدیون است ومن به مادرم
بالزاک     
مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد
ارنست همینگوی     
هیچ گلی عطر و رنگ و زیبایی مادر را ندارد
الکساندر دوما     
مادر شدن مرحله کمال زن است
توماس ادیسون     
تربیت مادرم عامل موفقیت من بود
ویلیام شکسپیر     
عصاره همه مهربانیها را گرفتند و از آن مادر را ساختند
ماهاتما گاندی     
ازدیگران حمایت کنید چون پدر,به آنها محبت نمایید چون مادر
آناتول فرانس     
مادر مهربان!هر وقت دفتر عمر را با انگشتهای خاطرات ورق می زنم و دورتر می شوم اسم تو را بیشتر می بینم و حتی جایی می رسم که جز نام تو چیز دیگری نیست
امام محمد غزالی     
مادر اگر از جفای فرزند آه بکشد عرش خدا به لرزه در می آید
آندره ژید     
مادر شعر بهشتی است
حضرت محمد     
اگر در نماز مستحب باشی و پدرت تو را بخواند نماز را قطع نکن ولی هر وقت مادر تورا طلبید ترک نماز گوی
ناپلئون بناپارت     
سرنوشت آینده کودک همیشه کار مادر است
سان زیو رافائل     
یک بوسه مادرم مرا نقاش کرد
ولتر     
مادر سمبل زندگی و عشق ومحبت است
الکساندر دوما     
نگذارید دل مادر بسوزد چون دنیا را خواهد سوزاند
امرسون     
تنها زنی که آزار نمی رساند مادر است
لایب نیتس     
اگر همه دنیا را به پای مادرم بریزم بازهم به او بدهکارم