.

جملات ناپلئون بناپارت

ناپلئون-پیروزی وشکست     
عدم وفاداری یکی از دلایل شکست در امور مختلف زندگی است
ناپلئون-دوستی     
من درجهان یک دوست داشتم وآن هم خودم بودم
ناپلئون-قضاوت وانتقاد     
از کسانی که با شما موافق نیستند نترسید از کسانی بترسید که با شما موافق هستند ولی آنقدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند
ناپلئون-ترس     
بدون هراس زندگی کنید تا به انواع مختلف ثروت دست یابید
ناپلئون-اعتماد به نفس     
هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود
ناپلئون-دنیا     
دنیا از روی عادت راه را به روی کسانی می گشاید که حرف وعملشان نشان می دهد که می دانند به کجا می خواهند روند
ناپلئون-درس زندگی     
اگر به کسی اعتماد نداری از آن دوری کن
ناپلئون-تفکرواندیشه     
تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است
ناپلئون-درس زندگی     
انسان ها به صورت کلی چیزی جز کودکان بزرگ نیستند
ناپلئون-پیروزی وشکست     
از پیروزی تا شکست فقط یک قدم فاصله است
ناپلئون-پیروزی وشکست     
به خاطر داشته باش آن چه به وجود تو فرمانروایی می کند چنانچه به خود آید شکست ناپذیر خواهد گشت
ناپلئون-دروغ     
چراغ دروغ بی فروغ است
ناپلئون-ترس     
در دنیا از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است
ناپلئون-اعتماد به نفس     
هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ نوع کاری لیاقت نداشته باشد
ناپلئون-زندگی ومرگ     
شب در وقت خواب قدری فکر کنیم که امروز چه کرده ایم که لیاقت زنده ماندن فردا را داشته باشیم
ناپلئون-عشق     
در عشق پیروز کسی است که پای به فرار می دهد
ناپلئون-تفکرواندیشه     
زمانی را جهت اندیشیدن اختصاص بده لیکن زمانی که لحظه اقدام فرا رسد اندیشیدن را رها کرده دست به اقدام بزن
ناپلئون-درس زندگی     
همیشه چیزی را بنویس که بتوانی زیرش را امضا کنی
ناپلئون-آغاز     
به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتاد
ناپلئون-پیروزی وشکست     
هر بار که تردید کردی مطمئن باش که شکست خواهی خورد
ناپلئون-تملق     
کسی که تملق بلد است تهمت زدن هم برای او راحت است
ناپلئون-قضاوت وانتقاد     
کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند آنها را از خود دور می کند
ناپلئون-اعتماد به نفس     
اگر باور داشته باشی که می توانی حتما می توانی
ناپلئون-زندگی ومرگ     
زندگی را آسان بگیرچون روزگار به اندازه کافی به تو سختی خواهد داد
ناپلئون-عشق     
عشق باید شادی بخش باشد نه رنج آور
ناپلئون-امیدوآرزو     
ناامیدی اولین گامی است که شخص به سوی گور بر می دارد
ناپلئون-زمان حال     
نادان پیوسته از گذشته لاف می زند و خردمند در اندیشه حال است و دیوانه سخن از آینده برزبان می آورد