.

جملات نلسون ماندلا

ماندلا-زندگی ومرگ     
زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید چطور زندگی کنید
ماندلا-درس زندگی     
گذشته را با هیچ تاسفی بپذیر
ماندلا-اعتماد به نفس     
مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی
ماندلا-اخلاق     
فرق نمی کند گودال آب باشی یا دریای بیکران...زلال که باشی آسمان در توست
ماندلا-آینده     
با اعتماد زمان حال را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو
ماندلا-عشق     
کوچک باش وعاشق ...که عشق می داند آیین بزرگ کردنت را
ماندلا-درس زندگی     
مهم این نیست که قشنگ باشی قشنگ این است که مهم باشی.حتی برای یک نفر