.

جملات پابلو پیکاسو

     
هر رقابتی اسلحه ی مخصوص خود را دارد.گاهی زور گاهی زر گاهی هوش وگاهی مهربانی
     
زمان حال همیشه بر گذشته تقدم دارد برای تو این اولین پیروزی است