.

جملات درباره قرآن

حضرت محمد     
کسی که قرآن را از رو بخواند برای او دو هزارحسنه نوشته می شود و کسی که آنرا ازحفظ بخواند برای او هزار حسنه نوشته می شود
حضرت علی     
قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است وآنرا نیک بفهمید که بهاردلهاست
ژان ژاک روسو     
بروید و قرآن را مطالعه کنید تا از حقایق و مزایای آن بر شما آشکار شود بطور قطع می دانم که بعد از مطالعه قرآن سر تعظیم در برابرش فرود می آورید
امام محمدباقر     
هرچیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است
امام جعفر صادق     
قرآن عهدنامه خدا به بندگان اوست پس شایسته است مسلمان بر عهد نامه اش بنگرد و روزی پنجاه آیه از آن بخواند
حضرت علی     
تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما درقرآن است
امام حسن عسگری     
کسی که قرآن را راهنمای خود قرار دهد به مطمئن ترین راه ها او را راهنمایی می کند
حضرت محمد     
من دو چیز را درمیان شما باقی گذاشتم تا وقتی به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد یکی قرآن , دیگری خاندانم
حضرت محمد     
وقتی کسی قرآن را ختم کند هزارفرشته بر او درود می فرستند
حضرت علی     
شفای دل درخواندن قرآن است
حضرت محمد     
کسیکه در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن بخواند پاداش او همانند کسی است که قرآن را در ماه های دیگر ختم کرده است
حضرت محمد     
قاری چنانچه قرآن را غلط یا اشتباه یا با لحن غیر عربی بخواند فرشته آنرا همانطور که نازل شده (صحیح وکامل)می نویسد
حضرت محمد     
ای مردم آنچه از من به سوی شما آمد اگر موافق قرآن است گفتار من است اگر مخالف قرآن است گفتار من نیست
حضرت محمد     
بهترین شما کسی است که قران آموزد و یاد بدهد
امام جعفر صادق     
خواندن قرآن از روی آن عذاب پدر ومادر را کم می کند اگرچه آنها کافر باشند
امام حسین     
الهی نمیریم تا قرآن را بخوانیم
حضرت محمد     
دلها مانند آهن زنگ می زند,پرسیدند وسیله جلای دل چیست؟ فرمودند یاد مرگ و قرائت قرآن
حضرت محمد     
خانه ای که در آن قرآن خوانده شود در نظر اهل آسمان چنان می نماید که ستارگان در نظر اهل زمین
حضرت محمد     
برترین عبادت امت من رو خوانی قرآن است
حضرت محمد     
تلاوت قرآن دوای درد هاست