.

جملات درباره احترام

فردریک شوپن     
به فرزندان خود در کودکی احترام کنید تا به شما در بزرگسالی احترام کنند
افلاطون     
احترام پیر وجوان نمی شناسد ولی احترام از سوی جوانان ارزشمند تر و امیدوار کننده تر است
امانوئل کانت     
بالاترین درجه احترام به کسی,به میل او رفتار کردن است
چارلز دیکنز     
هرکه در جوانی احترام کند,در پیری احترام بیند
آدام اسمیت     
هر قدر به دیگران احترام بگذاری برای خودت احترام خریده ایی
ارنست همینگوی     
احترام به افراد جامعه در حقیقت احترام به خود جامعه است
منتسکیو     
آنکه توقع احترام از دیگران دارد , خود نیز باید احترام دیگران را برآورده کند
ولتر     
وقتی پدر و مادر رعایت احترام فرزندان خود را نمی کنند چگونه انتظار احترام از فرزندان دارند
پرل .س .باک     
احترام در حقیقت همان رعایت حال دیگران در موارد و موانع مختلف است
فرانتس کافکا     
احترام گذاشتن تنها در گفتار نیست بلکه در پندار و کردار نیز هست
شیلر     
احترام باید متقابل باشد والاء مسئله زیر دستی و بالادستی ایجاد می شود
ماری کوری     
احترام, بزرگی و کوچکی , فقر و ثروت, زشتی و زیبایی نمی شناسد
ابو علی سینا     
احترام باید قلبی و احساسی باشد ,احترام با زور, خود نوعی بی احترامی است
امیل زولا     
احترام مثل سکه ایی است که در همه جا می توان خرج کرد
هانری میلر     
از کودکی که احترام ندیده توقع احترام به بزرگتر ها را نداشته باشید
آندره موروا     
از احترام انفرادی , احترام اجتماعی نتیجه می شود و عکس آن نیز صادق است
لویی ماسینیون     
سوء استفاده از احترام دیگران , نهایت درجه رذالت است
ارسطو     
بزرگی در احترام داشتن نیست , بلکه در شایستگی داشتن احترام است
آندره موروا     
احترام را باید در خانه آموخت , در مدرسه تمرین کرد و درجامعه کامل نمود
امام سجاد     
بزرگان خود را احترام کنید, تا مورد احترام کوچک ها قرار گیرید
جان اشتاین بک     
اولین احترام بشر باید به خدا و اولیاء خداوند باشد
برتولد برشت     
همه پیامبران, فلاسفه و ادبا به مردم رعایت احترام را توصیه کرده اند
الکساندر دوما     
احترام بیش از حد سبب ایجاد توقع خواهد شد
حضرت محمد     
بدترین مردم کسی است که مردم از روی ترس, او را احترام کنند
روژه گارودی     
احترام به سواد و ثروت نیست بلکه ذاتی و جبلی است
سید جمال الدین اسدآبادی     
احترام واقعی را باید از پیغمبر(ص) آموخت که حتی به کودکان خردسال نیز سلام می کرد
ژان ژاک روسو     
احترام به دیگران را باید از همان دوران کودکی به آنان آموخت
آرتور شوپنهاور     
احترام چشمه جوشنده ای است که هرچه ازآن مصرف کنی , جوشش آن بیشتر می شود
جواهر لعل نهرو     
توقع احترام از کسی را نداشته باش تا احترامی را که به تو می گذارند شیرین تر جلوه کند