.

سخنان بزرگان در مورد فصل بهار

سامرست موام     
بهار طبیعت از بهار جوانی زیباتر است
پابلوپیکاسو     
هیچ بهاری بی خزان نیست جز بهار هنر و ادب
گوته     
بهار فصل جوانی طبیعت است
تنسی ویلیامز     
بهار برای همه است نه مرز می شناسد ونه قانون
ژول ورن     
اگر همه فصل ها مانند بهار بود ,بهار لطف و صفای خود را از دست می داد
اگوست کنت     
برای دل خوش همه فصل ها بهار است
آندره مالرو     
بهار در کویر هم زیباست ولی در گلستان زیباتر است
مارک تواین     
همه بهار را صدا می زنند درحالی که هر فصل زیبایی های خودش را دارد
سقراط     
بهار عمر از بهار طبیعت جانفزاتراست ,قدر بهار عمر را بدانیم
آنتوان چخوف     
از بهار لذت ببر و بگذار دیگران هم لذت ببرند
دانته     
بهار, فصل حیات دوباره جهان است و تجدید میثاق انسان با خاک
آنتوان چخوف     
تا گرمای تابستان و سرمایه زمستان را نخورده باشی قدر بهار را نخواهی دانست
ویکتورهوگو     
از بهار فقط توقع بهار بودن را داشته باش نه توقع فصل دیگر را
نیکلا گوگول     
به بهار زیاد امید نبند که خزانی نیز بدنبال آن است
مارگارت میچل     
همه از رسیدن بهار خوشحال می شوند و باغبان خوشحالتر چون گلهای بیشتری خواهند شکفت
ژان ژاک روسو     
هرکس لطف بهار را می خواهد باید سختی زمستان را هم تحمل کند
لئو تولستوی     
هرکس بهار را باور نکند زندگی را باور نکرده است
افلاطون     
اگر در هر بهارکامل تر از بهار گذشته نباشی عمرت را تلف کرده ای
آناتول فرانس     
گل, بی بهار می شود اما بهار بی گل در طبیعت وجود ندارد
ماکسیم گورکی     
بهار هدیه ایی است که خدای مهربان هر سال برای ما و طبیعت تجدید می کند قدر بهار را بدانیم
گوستاو فلوبر     
اگر امید به بهار نبود, گذراندن زمستان بسیار طاقت فرسا بود
امیل زولا     
گل همیشه زیباست اما در فصل بهار زیبا تر است
سروانتس     
بهار زیباست اما بهار دل زیبا تر از آن است
مولیر     
دل و روح اگر بهاری باشد نه تابستان گرما خواهد داشت و نه زمستان سرما
دانته     
زیبایی بهار, بیشتر به خاطر رنجی است که در زمستان تحمل کرده ایم
لامارتین     
نمی دانم چرا نوید بهار از خود آن دلنشین تر است
توماس مان     
به بهار اعتماد نکنید که هر لحظه به صورتی دیگر است
فردریش نیچه     
فریب بهار را نخور, تابستان و پاییز و زمستانی هم است
ویکتور هوگو     
قبل از آنکه خزان از راه برسد, از هر بهار استفاده کن
پابلو پیکاسو     
بهار جاویدان تنها درعالم آرز وخیال وجود دارد
شارلوت برونته     
بهار, فصل امید واحساس و عشق وجوانی است
آرتور شوپنهاور     
به بهار اعتماد نکنید چون مثل همه خوبیها ناپایدار است
بالزاک     
بهار طبیعت در بهار عمر زیبا تر و دلنشین تر است
ویلیام شکسپیر     
اگر می خواهی از بهار لذت ببری مثل بهار باش