.

جملات درباره استعداد

اسحاق نیوتن     
علت اصلی ایجاد آموزش و پرورش کشف و بهره گیری از استعداد هاست
برتراند راسل     
بهره گیری صحیح از استعداد سعادت است و بهره گیری غلط بدبختی
برنارد شاو     
استعداد یعنی استفاده همزمان از زور بازو و عقل
ولتر     
استعداد مثل شمشیر و پول است اگر مورد استفاده قرار نگیرد کهنه می شود
رنه دکارت     
استعداد, چیزی است که بیشتر در جوانی آشکار می شود
آرتور شوپنهاور     
هرکس استعداد خاصی دارد که با آموزش ,تقویت و تربیت می شود
لوئیز ال هی     
اگر به طرق مختلف استعداد های خود را شکوفا سازیم ,بد ترین زندگی به بهترین تبدیل خواهد شد
فلورانس نایتینگل     
استعدادی که نفع آن به عموم نرسد باطل و تباه است
ریچارد باخ     
اگر از استعدادی که خدا به تو داده بهره نبری کفران نعمت کرده ای
آلفرد نوبل     
اگر بشر از همه استعداد های خوداستفاده می کرد دنیا برایش بهشت می شد
نیکلا گوگول     
اولین وظیفه هر پدر ومادر آگاهی و کشف استعدادهای فرزندان است
آندره موروا     
افسوس گذشته را مخور و از هم اکنون از استعداد خود بهره گیری کن
زکریای رازی     
اگر همه می توانستند از استعداد های خود درست بهره بگیرند دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند