.

جملات ولتر

     
تمام اندیشه ها وتعقلات یک مرد به یک محبت زن نمی ارزد
     
آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند اغلب نیت نا پاکی را در قلب خود می پرورانند
     
حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن
     
ما همه از روز ولادت مساوی خلق شده ایم تقوا و فضیلت مایه امتیاز اشخاص است
     
حسود نه خوشبخت است و نه خوشوقت
     
وقتی اختیار عاطل و باطل شد پای اجبار به میان می آید
     
انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد آزاد است