.

جملات وین دبلیو دایر

     
خشمگین شدن, انتقام خطاهای دیگران را از خود گرفتن است
     
جایی که ترس دامن بگسترد نشانی از عشق نیست
     
انتخاب با توست می توانی بگویی صبح بخیر خدا جان یا بگویی خدا بخیر که صبح شده
     
انتخاب این که بدبخت وبیچاره بمانید یا به خودتان انگیزه بدهید با شماست
     
ذهن خود را برای هر احتمالی آماده کنید
     
تا گذشته را نیاموخته اید از نظر روحی و جسمی در بند هستید
     
برای اینکه ذهن تان آرام باشد از شغل خود به عنوان رئیس کل دنیا استعفا دهید.
     
شکست قضاوتی است نقادانه که از سوی مردم به کسی تحمیل می شود
     
زندگی شما را با اندوخته هایتان نمی سنجند بلکه ملاک سنجش بخشایش و ایثار شماست
     
نگرانی ها و اضطراب های ما ناشی از غفلت و بی توجهی ما نسبت به آن قدرت بیکران است
     
هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست
     
شما همیشه نمی توانید آن چه را که در بیرون از شما رخ می دهد کنترل کنید اما همیشه می توانید آنچه را که در درونتان اتفاق می افتد تحت کنترل داشته باشید
     
ما به این اندیشه خو کرده ایم که زندگی تمرین پشت صحنه است پشت صحنه ایی وجود ندارد همه زندگی همین است
     
ذهن بزرگ درباره زایده های بزرگ صحبت می کند ذهن معمولی درباره حوادث وذهن کوچک درباره مردم
     
نگرانی شما از آینده تاثیری در رویداد های آن ندارد
     
قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد
     
نمی توانید هم به خدا اعتقاد داشته باشید هم بترسید
     
زندگی ما مجموع انتخاب هایی است که انجام داده ایم
     
بزرگترین تکنیک آوردن آرامش به زندگی این است که بین حق داشتن و مهربان بودن مهربانی را انتخاب کنید
     
اگر مشکلی داری به دلیل طرز فکر توست وتنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی این است که طرز فکرت را تغییر دهی
     
بیشتر انسان ها انرژی خود را برای آنچه نمی خواهند می فرستند
     
بکوشید که در برخورد با هرکسی اورا به دیده یک معلم بنگرید وچیزی از او بیاموزید