.

جملات درباره اراده وتصمیم

روژه گارودی     
تا امکان اجرای تصمیمی را نسنجیده ای تصمیم نگیر
گوته     
با یک اراده قوی به هرجا می توان رسید
لوئی پاستور     
وقتی نمی توانی برای خودت تصمیم بگیری باید بزرگترها برای تو تصمیم بگیرند
آنتونی رابینز     
تصمیم گیری اراده انسان را بیدار می کند
دانته     
آزادی اراده را اغلب مردم برسر زبان دارند اما کمتر در ته دل
گوته     
شرط پیروزی ,داشتن یک اراده قوی است و شرایط دیگراهمیت چندانی ندارد
ژان ژاک روسو     
بزرگترین اختلاف بین انسان و حیوان فهم و درک و فکر نیست بلکه اراده و اختیار است
هلن کلر     
تصمیمی جدی بگیرید تا شاد و سرمست باشید و همچون سدی شکست ناپذیر در مقابل مشکلات بایستید
ناپلئون بناپارت     
پیروزی یعنی اراده کردن
اسحاق نیوتن     
تا همت بلند نباشد هیچ تصمیمی اجرا نخواهد شد
ویکتور هوگو     
مردم فاقد نیرو نیستند فقط فاقد اراده اند
حضرت محمد     
با اراده اگر دری را بکوبی گشاده می گردد
ناپلئون بناپارت     
کسانیکه بیش از اندازه فکر می کنند فاقد اراده و تصمیم می باشند
گوته     
کاری نیست که نتوان به واسطه اراده از پیش برد و مشکلاتی که برای من پیدا شده تمام را به اعانت اراده و اقدام حل کرده ام
گوستاولوبون     
نتیجه اراده ضعیف حرف است و نتیجه اراده قوی عمل
ارسطو     
تمایلات خود را در میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید
ساموئل بکت     
تصمیم گرفتن آسان است اجرای تصمیم است که همت می خواهد
ویلیام شکسپیر     
جسم ما بسان باغی است که اراده ما باغبان آن است
گوته     
گرفتن تصمیم همت می خواهد و اجرای تصمیم قدرت , همت و قدرت دو بال سعادتند و بدون بال نباید پرید
گوستاولوبون     
دانستن بدون خواست اراده هرگز توانستن بار نمی آورد
آنتونی رابینز     
تصمیم واقعی عمل بدنبال دارد بزرگان افراد مصممی بوده اند
اسمایلز     
برای اخذ تصمیم به دیگری متوسل شدن کاری بی فایده و نامعقول است
ناپلئون بناپارت     
مرد بزرگ آن کسی است که هر موقع اراده کند بین احساسات و افکار خود بتواند حایلی را ایجاد کند
ارسطو     
کسی که اراده آزاد ندارد مسئولیت اخلاقی ندارد
ویلیام شکسپیر     
تردید های ما خائینی, هستند که با نصایح خود مارا از حمله به دشمن باز می دارند ,در حالیکه تصمیمی راسخ و حمله ای به موقع می تواند فتح و پیروزی را نصیب ما سازد
بالزاک     
استعداد شگرف بدون اراده ای آهنین معنی و مفهومی ندارد
حضرت علی     
بوسیله عزم و اراده با سستی و بدبختی بجنگید
بلز پاسکال     
اراده یکی از عوامل عمده ایمان است
فیثاغورث     
اراده خود بخود و طبیعی تکمیل می شود بشرط آنکه تعلیم و تربیت غلط سد راه آن نگردد
فخررازی     
بنده تصمیمات خویش مباش بلکه بر آنها مسلط باش
امام جعفر صادق     
اراده جزو صفات بثوتیه خداوند است
ناپلئون بناپارت     
هیچ چیز مشکل تر از گرفتن تصمیم نیست
وین دایر     
موثرترین سلاح برای ازمیان برداشتن اعمال و رفتارناسالم روانی اراده راسخ است
فردریش نیچه     
هنگامی که مصمم به عمل شدید باید درهای تردید را کاملا مسدود سازید
ناپلئون بناپارت     
تصمیم گرفتن آسان است اصل مهم چگونگی اجرای آن است
آرتور شوپنهاور     
اراده تنها حقیقتی است که قلب همه چیز است
موریس مترلینگ     
کسی که مصائب عزمش را سست نماید رستگار نمی شود و کسی که خود را به غلبه باآنها وادار نماید رستگار می شود
میخائیل شولوخف     
یا تصمیمی نگیر یا اگر گرفتی تحت هر شرایطی آن را اجراکن
اسمایلز     
به هر طرف که اراده متمایل گردد طبیعت نیز بدان سمت می گردد
کنفوسیوس     
اگر می خواهی تصمیمت خوب اجرا شود آنرا با هیچکس در میان نگذار
امرسون     
اگر اراده داشته باشی بی شک موفق می شوی
مهاتما گاندی     
بهترین تصمیمات آنست که خیر آن به بیشترین افراد برسد
شاتوبریان     
یک اراده قوی بر همه چیز حتی بر زمان نیز غالب است
امانوئل کانت     
تصمیم نتیجه عقل است جانوران و دیوانگان قدرت تصمیم ندارند
موریس مترلینگ     
ناتوانی را می توان با نیروی اراده بر طرف ساخت
جان میلتون     
اگرما بقدر کافی اراده داشته باشیم بقدر کافی هم وسایل پیدا خواهیم کرد
جان میلتون     
مصمم شوید که کاری باید صورت گیرد سپس راه انجام آنرا خواهید یافت
ابوعلی سینا     
اراده نیروی بزرگ و اسرار آمیزی است که بشر به کمک آن می تواند از ترقیات بزرگ وشگرفی برخوردار گردد
ولتر     
گرفتن تصمیم آسان و اجرای آن سخت است و زندگی مجموعه همین سختیها و آسانی هاست
آنتونی رابینز     
درلحظات تصمیم گیری است که زندگی شکل می گیرد
گالیله     
دنیا به حرف کسی گوش می دهد که دارای اراده قوی است و می داند به کدامین سوی می رود
ناپلئون بناپارت     
در مقابل عزم واراده آهنین قوه ای را یارای مقاومت نمی بینم
آنتونی رابینز     
با اتخاذ هر تصمیم شما در حقیقت سرنوشت خود را بدست می گیرید
آنتونی رابینز     
انسان می تواند به کمک اراده خود مسیر زندگی اش را تغییر دهد و به سوی هدفی شریف تر و عالیتر و با شکوه تر پیش برود
موریس مترلینگ     
اگر تصمیمی داشته باشی بزودی موفق خواهی شد زیرا آدمی ساخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است
شیلر     
اراده مرد ,را بزرگ و کوچک می کند, اراده مرد سخاوت اوست
مهاتماگاندی     
بهترین تصمیمات آن است که خیرآن به بیشتر افراد برسد
ماکسیم گورکی     
معنی حیات را در زیبایی و قدرت اراده باید جسجو کرد
گوته     
کسی که دارای عزم راسخ است جهان را مطابق میل خود عوض می کند
حضرت علی     
قوه اراده از درون سرچشمه می گیرد و پشتیبان بزرگ این قوه فکر است کسی که فکر می کند اراده اش قوی است
سقراط     
به درگاه مردان با اراده خشم وغضب را راهی نیست
ژان ژاک روسو     
اگرآزادی اراده مرد از او سلب شود, همه اعمال او ارزش اخلاقی خود را گم می کند
فیثاغورث     
برای تربیت اراده بهترین وقت ایام جوانی است
فیثاغورث     
اراده توام با سرنوشت قدرت مدیره تحول ما را تشکیل می دهد
گالیله     
بالاترین تصمیم برای هر کس مبارزه با نفس است
آنتونی رابینز     
تصمیم و قاطعیت بیدار باشی است به اراده انسانی
جان میلتون     
انسان های بی اراده بادبادک هایی هستند که سرنخشان بدست دیگری است
ناپلئون بناپارت     
مردانی که همیشه مردد هستند و نمی توانند تصمیم بگیرند هرگز کامیاب نمی شوند
ویلیام شکسپیر     
شخصی بی اراده در تمام عمر با بدبختی دست به گریبان است
مهاتما گاندی     
اگر اراده ای در کار نباشد عشقی در کار نیست
فردریش نیچه     
اراده موجب آزادی است زیرا خواستن آفریدن است اینست تعلیم من و تنها کار شما آموختن فن آفریدن خواهد بود
گوته     
با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید
آرتور شوپنهاور     
انسان می تواند اراده کند آنچه را که می خواهد ولی نمی تواند اراده کند چه اراده خواهد کرد
گوته     
حتی وقت فرا رسیدن مرگ نیز وابستگی بر قوت اراده و نیروی خواستن در وجود ماهست
ژان ژاک روسو     
فقط سستی اراده ماست که سبب ضعف ما می شود و گرنه انسان همیشه برای اجرای چیزی که به شدت آرزو می کند قدرت کافی را دارا می باشد
ماکسیم گورکی     
جمله ای که من می خواهم جمله ای است که از اراده قوی سرچشمه می گیرد